SD enda partiet som ville införa psykiatriambulans

Den psykiska ohälsan ökar och går allt längre ned i åldrarna. Enligt en rapport från den ideella organisationen Suicide Zero ökade antalet självmordslarm till SOS alarm under 2020.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Vilka konsekvenserna blir av pandemin har vi heller inte sett slutet av ännu…

När någon blir akut psykiskt sjuk, tagit en överdos eller när någon försöker ta sitt liv så är det inte sällan polisen som personen först möter. Det är inte det bästa för någon som mår väldigt dåligt och lider av svår ångest och depression. Det är heller inte det som polisens knappa resurser bör läggas på, även om det i vissa fall är nödvändigt med polishandräckning.

Men polisen vittnar tyvärr om att allt fler resurser går åt till att transportera människor som mår psykiskt dåligt, något som tar både tid och resurser och gör att annat kanske måste prioriteras bort.

ANNONS

Som ett led i detta har vi i Sverigedemokraterna i en motion till regionfullmäktige i Halland föreslagit att införa ett projekt med så kallad psykiatriambulans. Psykiatriambulansen bemannas med specialistutbildad personal som har tillgång till journalerna i bilen och vet därför ofta redan innan de kommer fram vilken patient de möter. Det innebär alltså att patienten möter rätt profession direkt, får snabbare och säkrare bedömning på plats och därmed rätt vård från början.

I Region Skåne har resultatet visat att mer än en tredjedel av de sökande med psykiatriska problem fått hjälp på plats, och därmed inte åka behövt åka med till psykiatriska akutmottagningen. Under första halvåret såg man också en halvering av vårdnära suicid jämfört med året innan. Flera regioner vittnar om liknande resultat.

Psykiatriambulansen har hyllats och prisats. Den har visat sig minska belastningen både på polis och psykakuten, men framför allt, den räddar liv! Den finns i ett flertal regioner, ytterligare ett flertal arbetar för att införa det. Detta är också något som regionerna får statsbidrag för.

Men tyvärr var Sverigedemokraterna det enda partiet som ville införa psykiatriambulans, samtliga övriga partier röstade ned förslaget.

Carita Boulwèn (SD)

gruppledare

Stina Isaksson (SD)

vice gruppledare

Region Halland

ANNONS