Skribenten vill se satsningar på fritidshemmen, bland annat mindre elevgrupper och högre lärartäthet.
Skribenten vill se satsningar på fritidshemmen, bland annat mindre elevgrupper och högre lärartäthet. Bild: TT/arkiv

Satsa på fritidshemmen i Halmstad

Sveriges Lärare kräver satsningar på mindre elevgrupper och högre lärartäthet i fritidshemmen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I dag den 14 maj firar vi fritidshemmens dag, i Halmstad och i hela Sverige. Dagen sätter ljuset på fritidshemmens ovärderliga roll som en trygg punkt i många barns liv – men också på underfinansieringen och den tuffa situation som fritidshemmen befinner sig i.

Många elever tillbringar halva skoldagen i fritidshemmet. Den fritidspedagogiska undervisningen stärker deras breda förmågor, såsom samarbete, problemlösning och kommunikation. De är centrala kompetenser såväl på arbetsmarknaden som i vår demokrati.

I en värld präglad av samhällsutmaningar som gängkriminalitet och krig är fritidshemmen viktigare än någonsin. I den fritidspedagogiska undervisningen arbetar man med att motverka utanförskap, bygga demokratiska värderingar och stärka kamratrelationer. Samtidigt är verkligheten den att alldeles för få fritidshem har rätt förutsättningar att leva upp till sin fantastiska potential.

ANNONS

Elevgrupperna är alldeles för stora – i genomsnitt 36 elever per avdelning enligt Skolverkets statistik. Så stora grupper skapar en stressig arbetsmiljö för såväl personal som elever. I genomsnitt går det hela 63 elever per behörig lärare. I den situationen är det nästan omöjligt att hinna se varje elev.

Sveriges Lärare kräver satsningar på mindre elevgrupper och högre lärartäthet i fritidshemmen. Vi kräver även att alla lärare i fritidshem ska ges tillräckligt med tid för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Förutsättningarna i Halmstads kommun för planering av en meningsfull fritidshemsverksamhet är långt ifrån likvärdig inte minst på grund av bristen på utbildade lärare i våra fritidshem.

Det som sker nu är i stället att fritidshemmens förutsättningar försämras ytterligare till följd av besparingar. Men i längden finns inget att vinna på att urholka skolan och fritidshemmen. Tvärtom! Forskning visar att skolmisslyckanden är en riskfaktor för att senare i livet dömas för brott eller hamna utanför samhället. Positiv anknytning till skolan, som fritidshemmen bidrar till, minskar däremot risken för kriminellt beteende.

Fritidshemmen är av stor vikt för en framtid präglad av trygghet och sammanhållning. Det är väl värt att fira, och minnas när politiska prioriteringar görs!

Helen Nilsson, ordförande Sverige Lärares Halmstad

ANNONS
ANNONS