Inte minst på landsbygden och i mindre orter har små hantverksbryggerier slagit rot och bidragit till bygdens utveckling, skriver Christofer Bergenblock (C) och Anders Ådahl (C).
Inte minst på landsbygden och i mindre orter har små hantverksbryggerier slagit rot och bidragit till bygdens utveckling, skriver Christofer Bergenblock (C) och Anders Ådahl (C). Bild: Janerik Henriksson/TT

Sänk skatten för de små bryggerierna

Risken finns att många av de små producenterna snabbt slås ut när tiderna blir sämre. Och det är också vad som nu oroar en hel bransch av små bryggerier.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Går man in på ett Systembolag i Halland ser man snart ett stort utbud av olika sorters öl ifrån många olika tillverkare. I Halmstad och Laholm kan man hitta lokalproducerad öl från Halmstad Brygghus, Timjans Brygghus, Strandlida Bryggeri, Wapnö Gårdsbryggeri och Wessingekälla Brygghus, förutom från den stora producenten Krönleins. Det ser ut att vara god konkurrens med stora valmöjligheter för den som tycker öl är en god dryck, men det är en bild som skymmer ett antal oroande realiteter.

Svensk försäljning av öl domineras av produkter från ett fåtal mycket stora bryggerier. De fem största dominerar kraftigt i försålda volymer öl. Samtidigt är det de små hantverksmässiga bryggerierna som både står för det mer varierade utbudet och för ölen med speciell karaktär och kvalitet. Antalet bryggerier i Sverige har ökat med flera hundra under de senaste tio åren och det handlar huvudsakligen om små producenter med en hantverksmässig tillverkning av öl.

ANNONS

Det är en väldigt fin utveckling, men kostnaderna för de små producenterna är naturligtvis mycket högre än för de stora som har en rad stordriftsfördelar. De ekonomiska marginalerna för de små som driver kvalitet och variation är ofta små och lönsamheten kan snabbt vändas till förlust när kostnaderna för el, insatsvaror, transporter, räntor och löner skjuter i höjden. Risken finns att många små producenter snabbt slås ut när tiderna blir sämre. Och det är också vad som nu oroar en hel bransch av små bryggerier.

Eftersom förutsättningarna ser så olika ut för små och stora producenter har EU ett regelverk som tillåter lägre skatt för små öltillverkare. Denna möjlighet används i dag av alla länder utom Sverige och Spanien. Vi anser att även Sverige bör värna de små bryggerierna som förutom att driva ölutvecklingen framåt också skapar både arbetstillfällen och besökstillfällen.

Inte minst på landsbygden och i mindre orter har små hantverksbryggerier slagit rot och bidragit till bygdens utveckling. Vi ser många exempel på detta runt om i Halland och i övriga delar av Sverige. Därför menar vi att det bör utredas hur även Sverige kan differentiera skatten på alkohol utifrån storleken på producenten i syfte att gynna små bryggerier med hantverksmässig tillverkning av öl.

ANNONS

Christofer Bergenblock (C), riksdagsledamot, Halland

Anders Ådahl (C), riksdagsledamot, Västra Götaland

ANNONS