Sälgens tidiga betydelse för den biologiska mångfalden

Undvik nedhuggning av sälgar i parker och grönområden.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS

Sälgen är först ut att blomma på våren, innan markens växter står i blom. Den är då lätt att känna igen. Hela träd kan lysa gula av tusentals videkissar med ståndarknappar. Kommer man nära, så surrar och brummar hela grenverket av hungriga insekter på jakt efter pollen och nektar. Utan sälg skulle det vara svårt att överleva de första vårveckorna för nyväckta eller nykläckta humlor och bin. Utan bin och humlor skulle trädgårdarnas fruktträd och bärbuskar stå opollinerade på försommaren och vi människor bli utan läckra skördar.

Det är inte bara humlor och bin som står för pollineringen utan sälgen besöks även av vanliga flugor, blomflugor, hårmyggor och skalbaggar. Även uppvaknande citronfjärilar, nässelfjärilar och påfågelögon söker sig till sälgens blommor.

ANNONS

Nyanlända, svultna vårfåglar som letar efter småkryp att äta söker sig direkt till sälgen. Här finns insekter i överflöd. Årets första flugsnappare, trädgårdssångare, svarthättor och ärtsångare söker sig även till sälgens alla insekter.

Med tanke på sälgens tidiga betydelse för den biologiska mångfalden borde man undvika nedhuggning av sälgar i parker och grönområden.Tyvärr ser man alltför ofta att så är inte fallet. I min egen kommun har jag sett flera exempel på onödig nedhuggning.

Naturskyddsföreningen

Per-Olof Erickson

ANNONS