Plantör sätter tallplantor på ett hygge. ”Med över 300 000 arbetslösa i Sverige är det inte någon rimlig lösning att ta in folk från andra delar av världen för att utföra dessa arbetsuppgifter”, menar insändarskribenterna.
Plantör sätter tallplantor på ett hygge. ”Med över 300 000 arbetslösa i Sverige är det inte någon rimlig lösning att ta in folk från andra delar av världen för att utföra dessa arbetsuppgifter”, menar insändarskribenterna. Bild: Johan Gunséus / TT

Rimliga och nödvändiga ändringar

Med över 300 000 arbetslösa i Sverige är det inte någon rimlig lösning att ta in folk från andra delar av världen för att utföra dessa arbetsuppgifter.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå debattartikeln ”Hallands gröna näringar behöver invandringen”,

Centerpartiets riksdagsledamöter argumenterar emot de nya regler som nu införs för arbetskraftsinvandring, vilka innebär att minimikravet på lägsta lön höjs markant. Vi delar inte de farhågorna som målas upp i insändaren, tvärtom är regeländringarna rimliga och nödvändiga.

Den största kategorin av arbetskraftsinvandrare är ”Bärplockare och plantörer m.fl.”. Detta är inga högkvalificerade yrken som kräver universitets- eller högskoleutbildning. Med över 300 000 arbetslösa i Sverige är det inte någon rimlig lösning att ta in folk från andra delar av världen för att utföra dessa arbetsuppgifter. Målsättningen måste givetvis vara att besätta dessa yrken med de många arbetslösa som redan finns i Sverige.

ANNONS

Den näst största kategorin är ”It-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.”. Till skillnad från föregående kategori är detta arbeten som ställer större krav på utbildning. Det är dock också arbeten med en avsevärt högre snittlön, klart över den gräns på 33 000 kronor i månaden, som de nya reglerna sätter. Dessa arbetstillfällen påverkas såldes inte av regeländringen.

De nya reglerna för arbetskraftsinvandring försäkrar att svenska företag även i framtiden kommer kunna rekrytera högutbildad spetskompetens från utlandet, när behovet finns. De sätter samtidigt stopp för en politik som inneburit öppna gränser för okvalificerad arbetskraft. En politik som bara skapar konkurrens om de enkla jobben och riskerar att leda till sämre arbetsvillkor och löneutveckling.

Erik Hellsborn (SD), riksdagsledamot

Carita Boulwén (SD), riksdagsledamot

Sara-Lena Bjälkö (SD), riksdagsledamot

ANNONS