för. "Reseavdragen är viktiga för en fungerande arbetsmarknad", skriver insändarskribenten.
för. "Reseavdragen är viktiga för en fungerande arbetsmarknad", skriver insändarskribenten.

Reseavdragen ska inte avskaffas

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Ledarskribenter med tillgång till Stockholms tunnelbanenät har länge drivit kampanj mot reseavdragen. Häromveckan presenterade den så kallade landsbygdsutredningen ett förslag om att ersätta dagens reseavdrag med ett system som bygger på avstånd. Allt i syfte att försämra för de som kör bil till jobbet.

Några partier tror dessutom att de kan spara skattepengar på att färre tar bilen till jobbet. Vad alla glömmer är att bilister betalar långt mer än sina egna kostnader för vägar, olyckor och miljö via de enormt höga bil- och bensinskatterna. De som reser kollektivt får mer än hälften av reskostnaden betald av andra skattebetalare via landstingen – pengar som annars kunde gått till sjukvården. Politiker och ledarskribenter i Stockholm har också fel om att det bara är storstadsbor som använder reseavdragen. Tittar man i Skatte-verkets egen statistik är det flest som använder reseavdrag i Halland, 22 procent. Reseavdragen är viktiga för en fungerande arbetsmarknad, för att kunna ta ett jobb längre bort och för att kunna bo kvar när jobben flyttar. Att köra bil kostar idag 34–68 kronor per mil men reseavdraget är bara 18,50.

ANNONS

Heltäckande reseavdrag oavsett tidsvinst skulle ge en bättre arbetsmarknad och sänka landstingens trafikkostnader. Reseavdragen ger samhällsvinster – de behöver bli bättre.

Lennart Bengtsson

www.bilfront.org

ANNONS