Under Nobelveckan är vårt land i världens blickfång, skriver Göran Lund. Bilden är från prisutdelningen 2022.
Under Nobelveckan är vårt land i världens blickfång, skriver Göran Lund. Bilden är från prisutdelningen 2022. Bild: Pontus Lundahl/TT

Regeringens syn på bildning rimmar illa med Nobelveckan

Det självskadebeteende regeringen i handling uppvisar i synen på bildning står vårt land dyrt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Under Nobelveckan är vårt land i världens blickfång. Till Alfred Nobels minne utdelas priser till vetenskapliga upptäckter och humanitära insatser som gjort ”mänskligheten den största nytta”. Sverige har under lång tid förknippats med kunskap, vetenskap, teknikutveckling och även betraktats som en humanitär stormakt.

2022 delades Nobels fredspris ut till Ales Bialitski, organisationerna Memorial och Center For Civil Liberties, försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Pristagarna kom från Belarus, Ryssland och Ukraina. Några veckor senare drog den SD-styrda Kristerssonregeringen in stödet till deras svenska samarbetspartners.

Kring midsommar 2023 fattade regeringen beslutet att även dra in Vetenskapsrådets finansiering av utvecklingsforskning om fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. ”Respektlöst och arrogant”, menar professor Stefan Swartling Peterson (DN 1/7). ”Uppenbarligen saknar regeringen de mest basala insikter i vetenskapens villkor”, skriver professor Ida Östenberg (DN 4/7).

ANNONS

Stark kritik har också riktats mot regeringens höjda inkomstkrav som slår hårt mot unga forskare från andra länder. Därtill har migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) lanserat kampanjer i utlandet där Sverige beskrivs som ett land som inte är lämpligt att söka sig till. Till detta kan läggas minskade anslag till studieförbund, folkhögskolor och otillräckligt stöd till landets kommuner som slår hårt mot grundutbildningen.

För SD utgör nedskärningarna inget problem, då akademiker och forskare av högerpopulister utpekas som den maktelit som påstås vilseleda det ”vanliga” folket. Ett exempel är ifrågasättandet av vetenskapens slutsatser om klimatkrisen, uttalat av Peter Berndtson gruppledare i Laholm (HP 30/11).

Det självskadebeteende regeringen i handling uppvisar i synen på bildning står vårt land dyrt, och rimmar illa med att landet denna vecka står värd för världens samlade kunskap.

Göran Lund

ANNONS