Domarnas ovilja att förstå och bortse ifrån flickans ord och gester, med vilka hon tydligt beskrev, är inget annat än maktmissbruk, tycker skribenten.
Domarnas ovilja att förstå och bortse ifrån flickans ord och gester, med vilka hon tydligt beskrev, är inget annat än maktmissbruk, tycker skribenten. Bild: Henrik Montgomery/TT

Rättsskandalen i hovrätten

Barns rättsskydd undermineras! Var finns barnperspektivet?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Hur är det ens möjligt att hovrättens högutbildade jurister kan frikänna en pedofil för att dessa godtyckligt har ansett att offret, en tioårig flicka, inte har kunnat förklara innebörden av ordet snippa, barns nysvenska benämning för det kvinnliga könsorganet. Det är alltför mycket begärt att en tioårig flicka ska ha en gynekologs kunskap och kunna redogöra för kvinnans anatomi!

Rimligtvis vet barn inte att snippan har en fortsättning, att den består av mer än det man ser utanpå. Att man konsulterat en enda källa vars uppgift dessutom var felaktig är anmärkningsvärt. Att ställa den detaljerade och intrikata frågan om intrånget var inte bara plumpt och okänsligt, utan även ovidkommande för domslutet! Domarnas ovilja att förstå och bortse ifrån flickans ord och gester, med vilka hon tydligt beskrev, är inget annat än maktmissbruk. Barns rättsskydd undermineras! Var finns barnperspektivet?

ANNONS

Enligt senaste lagskärpning är övergreppet numera att räkna som en våldtäkt! Redan beröringen på stället ifråga skulle då alltså vara tillräcklig för att tingsrättsdomen skulle gälla. Den enda som ville gå på tingsrättens dom och fälla mannen var en kvinna, vilket säger en hel del; t.ex. att kvinnor ofta är mera ansvarstagande än män inför barn, egna eller andras. Men det mest häpnadsväckande och otroliga är ändå det som skrivits i hovrättens domslut; Det var styrkt att mannen gjort det han anklagades för! Domen är rena justitiemordet!

Om den inte omprövas och får resning i HD så raseras människors förtroende för vårt rättsväsende, såväl som barns tillit till vuxna. Risken att domen skulle kunna tolkas som att barnövergrepp legitimeras, är överhängande! Om domen skulle bli prejudicerande är allas rätt i fara, då har vi ingen rättssäkerhet alls. Vad är det för mening med att skärpa lagarna om de inte efterlevs och inte ens domarkåren dömer efter den.

A.L. Bertilsdotter

LÄS MER:Överåklagare om snippamålet: Det var våldtäkt

LÄS MER:Avsnitt 52: ”Absurt att hovrätten inte vet vad en snippa är”

LÄS MER:Utsatta flickans mamma om hovrättsdomen: ”Det känns helt sjukt”

LÄS MER:En skam att barn blir behandlade på det här sättet

LÄS MER:Efter snippdomen: ”Det kan bli förödande för barnen”

ANNONS