Bild från militärövningen Nordic Response i mars i år.
Bild från militärövningen Nordic Response i mars i år. Bild: Anders Wiklund/TT

Punkter som visar att Sverige gett upp sin makt till USA

Om DCA-avtalet bekräftar det som alltid gällt hade inget avtal behövts.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändarrepliken ”Avtalet bekräftar det som gäller i dag och det som alltid har gällt”, 30 maj, 2024

Krister Edvardson vill få oss att tro DCA-avtalet bekräftar det som gäller i dag och det som alltid har gällt. Men det är inte sant.

Om så vore fallet skulle ju inget avtal behövas.

Här är ett litet urval av de punkter som avtalet gäller där Sverige givit upp sin makt till USA.

Avtalet ger USA rätten att:

Artikel 4

1. Amerikanska styrkor får transportera, förhandslagra och förvara försvarsutrustning, försvarsförnödenheter och försvarsmateriel [...] på överenskomna anläggningar och områden [...].

ANNONS

2. [...]. De amerikanska styrkorna ska ha exklusiv kontroll över tillgången till, användningen av och disponeringen av sådan förhandslagrad materiel och har obehindrad rätt att när som helst flytta sådan förhandslagrad materiel från svenskt territorium

3. Amerikanska styrkor, amerikanska leverantörer och svenska leverantörer ska ha obehindrat tillträde till och obehindrat få använda förvaringsanläggningar [...].

Artikel 12

1. Sverige erkänner den särskilda vikten av de amerikanska försvarsmyndigheternas disciplinära tillsyn över de amerikanska styrkornas medlemmar och den effekt sådan tillsyn har på den operativa beredskapen. På Förenta staternas begäran och som ett led i sitt åtagande om ömsesidigt försvar avstår Sverige härmed i kraft av sin suveränitet sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion [...].

Artikel 17 Skattebefrielser för enskilda

1. Medlemmar av de amerikanska styrkorna och anhöriga ska inte vara skyldiga att i Sverige betala någon form av skatt, avgift, licensavgift eller liknande pålaga, exempelvis mervärdesskatt, för köp [...].

Artikel 21

1. Amerikanska styrkor får inrätta marketenterier, intendenturer, andra försäljningsställen, mässar, centrum för sociala aktiviteter och utbildning samt rekreationsområden [...].

I själva verket är Iraks SOFA-avtal med USA är fördelaktigare för Irak än Sveriges kommande DCA-avtal med USA. SOFA förbjuder USA att anfalla annat land från Irak och förbjuder dem att föra in och lagra massförstörelsevapen som kärnvapen och biologiska och kemiska vapen ...

ANNONS

Krister Edvardson undviker helt frågan om kärnvapen på svensk mark.

Det är bara att själv läsa avtalet på regeringens hemsida (https://www.regeringen.se/regeringens-politik/militart-forsvar/avtal-om-forsvarssamarbete-med-usa-dca/) för att inse att Kvinnor för fred har rätt.

Ulf Halldin

ANNONS