Förhoppningsvis gör fler kloka politiker sina röster hörda på torsdag och förespråkar tillsammans med Centerpartiet ett införande av flerfackssystem i stället för optisk sortering, skriver Henrik Andersson.
Förhoppningsvis gör fler kloka politiker sina röster hörda på torsdag och förespråkar tillsammans med Centerpartiet ett införande av flerfackssystem i stället för optisk sortering, skriver Henrik Andersson. Bild: Henrik Williamsson

Politiker, förorda ett flerfackssystem i Halmstad

Avfallsinsamlingen är en viktig fråga som slutligt avgörs av kommunfullmäktige den 21 september.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det är förvånansvärt tyst om valet av insamlingssystem för matavfall. Det är en viktig fråga som slutligt avgörs på kommunfullmäktige på torsdag 21 september. Politiskt är det enbart Centerpartiet som klokt stigit fram och tagit avstånd från fortsatt användning av den gröna plastpåsen. En användning som dessutom ska utökas med ytterligare fem plastpåsar av olika färger för olika avfall! Enbart avfall av glas ska i fortsättningen samlas in på återvinningscentraler.

Argumentet för att utveckla den optiska sorteringen är att det blir billigare än att börja med nytt insamlingssystem för matavfall. För fortsättning med den optiska sorteringen önskar dock Hem tilläggsanslag på 54 miljoner. Enligt presenterade kalkyler kostar införande av ett nytt flerfackssystem 178 miljoner, främst beroende på behovet av nya och större avfallskärl. I kalkylen jämförs också, märkligt nog, mängden plast i de nya avfallskärlen med mängden plast i de plastpåsar som ska användas i den optiska sorteringen.

ANNONS

System där matavfall läggs i ett separat fack eller kärl har bättre sortering av matavfall jämfört med optisk sortering. De kommuner som trots allt har en bra sorteringsgrad vid optisk sortering (ej Halmstad i dag) bedriver också omfattande informationskampanjer.

Matavfallet ska enligt lag i huvudsak gå till biologisk behandling, det betyder produktion av biogas. I denna process ställer såväl fossil plast som bioplast till problem. Det vill säga, det samlas dels plast i biogasreakatorn och dels i biogödseln (rötresten) i form av så kallade synliga föroreningar. Extra filtrering av biogödseln, för att komma åt plastföroreningarna, innebär i stället att en större del av matavfallet hamnar i rejektet och går till förbränning. Detta är mycket negativt eftersom efterfrågan på biogas ökar starkt i EU som helhet.

Det kommer även att gå åt kopiösa mängder plast till de sex olika färgerna av plastpåsar. Olika färger på plast försvårar också starkt återvinning.

För att fatta rätt beslut om insamlingssystem för matavfall behövs en bättre analys än att enbart beakta investeringskostnader. Förhoppningsvis gör flera kloka politiker sina röster hörda på torsdag och förespråkar tillsammans med Centerpartiet ett införande av flerfackssystem i stället för optisk sortering!

Henrik Andersson, Holm

LÄS MER:Hoppas fullmäktige har modet att kika vidare på fyrfackskärl

LÄS MER:Hem begär extramiljoner till utökning av optiska sorteringen

LÄS MER:Hem har satt ner foten om gröna påsens framtid

ANNONS