Resultatet från mätningen Pisa 2022, som genomfördes under förra våren, kan inte beskrivas som annat än en kunskapskollaps, skriver representanter för L.
Resultatet från mätningen Pisa 2022, som genomfördes under förra våren, kan inte beskrivas som annat än en kunskapskollaps, skriver representanter för L. Bild: Pontus Lundahl/TT

Pisa-resultatet visar varför Liberalernas skolpolitik behövs

Svensk skola är i akut behov av åtgärder.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Resultatet från mätningen Pisa 2022, som genomfördes under förra våren, har kommit och kan inte beskrivas som annat än en kunskapskollaps. Aldrig förr har resultaten sjunkit så mycket, med de största tappen inom läsförståelse och matematik. Det här är resultatet av många års socialdemokratisk passivitet i skolpolitiken. Viktiga reformer har uteblivit och nu jobbar regeringen hårt för att vända utvecklingen. Svenskt välstånd är i mångt och mycket byggt på skickliga ingenjörer och naturvetare. Utan människor som kan och förstår matematik och teknik skulle Sverige vara ett fattigare land.

Svensk skola är i akut behov av åtgärder. Därför genomför Liberalerna i regeringen nu många avgörande reformer för att få ordning på svensk skola.

ANNONS

Ökad statlig styrning och helrenovering av friskolesystemet

Vi behöver stärka den statliga styrningen över skolan och helrenovera friskolesystemet. Systemfelen gör att kommuner kan spara in på skolan och leder till att friskolor ofta överkompenseras. Skolpengen ska vara olika för kommunala och fristående huvudmän, eftersom de har olika ansvar. Så kan vi stärka likvärdigheten.

Tillbaka till grunderna

Skolan behöver gå tillbaka till grunderna – med fokus på att läsa, skriva och räkna. Skolan behöver fler böcker och färre skärmar. Alla elever ska ha tillgång till läroböcker av hög kvalitet och bra, bemannade skolbibliotek. Skolans styrdokument och lärarutbildningen behöver reformeras, med större fokus på matematik, läsning och skrivande.

Rätt stöd i rätt tid

Alla elever ska få grunderna på plats tidigt. Insatser i de första skolåren är särskilt viktiga – då läggs grunden för lärandet. Vi satsar på fler speciallärare och fler särskilda undervisningsgrupper.

Trygghet och studiero i skolan

Skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero, både för elevernas lärande och för läraryrkets attraktivitet. Så är det långt ifrån alltid idag. I stället ökar otryggheten, samtidigt som studieron minskar. Den här verkligheten kan vi inte blunda för.

År av passivitet från Socialdemokraterna har lett till en reformskuld i svensk skola. Nu jobbar regeringen för att ta tillbaka skolan till grunderna genom att satsa mer på ordning och reda, rätt stöd i tid och att alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna.

ANNONS

Elvis Begic, fullmäktigeledamot Laholm (L)

Niclas Bexelius, gruppledare Halmstad (L)

Cecilia Rönn, riksdagsledamot (L)

Linda Svensson, barn & ungdomsnämnden Hylte (L)

ANNONS