Parken måste få kosta

...Och nu har Jenny Axelsson (C) förstått att vi har en Bastion i Halmstad. En Bastion som tycks omöjlig att inta eller jämna med marken.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Apropå artiklar om Bastionen i HP 10/5.

Otaliga är de förslag som de senaste åren arbetats fram för att göra den älskade gamla Tivoliparken – Norre Katt – mer tillgänglig och lockande. Drömmar går tillbaka till gamla tider, men även nutida idéer har de sista åren framkommit och bearbetats.

Vi uttalar vår fulla beundran för de olika grupperingar som nu men även de senaste åren kommit med förslag om parkens utformning – tydligen utan att Jenny Axelsson märkt engagemanget. Dessa grupper visar ett genuint intresse och vill som så många Halmstadbor se att något händer.

I idén om Nissanstråket – som vår kulturförening presenterade redan innan förra valet – lyfte vi frågan om Norre Katts Parks framtid.

ANNONS

Vi vill också erinra om de motioner vi socialdemokrater lagt under senare år. Bland annat har vi föreslagit att en övergripande planering ska arbetas fram gällande parkens framtida utformning. Sedan kan del för del förverkligas i den takt pengar finns.

Denna motion har du varit med om att avslå! Hur tyckte du då Jenny Axelsson? 2017 regerade du och dina alliansvänner med en socialdemokratisk budget. I den fanns fem miljoner avsatta för upprustning och en början till en förändring av Norre Katts Park. Vad gjorde du för dessa pengar?

Planterade blommor, klippte gräs med mera. Utvecklingspengar blev skötselpengar. Men det ingick väl i alliansens besparings- iver. Budgetarbetet är nu i full gång.

Se till att ditt politiska mod märks i kommande budget – budgetera för en nyordning i parken. Dra ut några lådor på stadskontoret och du hittar massor av idéer att förverkliga. Men det måste få kosta några kronor.

Se till att önskemålen från våra innevånare blir uppfyllda. Det är du som styr – för tillfället .

Rose-Marie Edlund

Ingegerd Sahlström

Ulla Winblad

Socialdemokratiska Kulturföreningen

LÄS MER:Kommunråd positiv till gruppens tankar om parken

LÄS MER:Nybildad kvartett vill spränga bort Bastionen

LÄS MER:Dags för helhetslösning om Bastionen

LÄS MER:Här snyggas Bastionen till – kläs i murgröna

ANNONS