Ranagård i Halmstad under byggnation.
Ranagård i Halmstad under byggnation. Bild: Jari välitalo

Osäkerhet kring stor skola i Ranagård

Brist på kommunikation skapar oro, både bland elever och lärare, menar skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Osäkerheten kring Ranagårdsskolan är stor, men att skolan kommer bli stor det vet vi.

Vad händer med de behöriga lärare som i dag arbetar på Jutarums-, Bäckagårds- och Frösakullsskolan när dessa blir F–3-skolor. Lärarna vet i dag inte om det får jobba kvar på skolorna nästa år. Brist på kommunikation skapar oro, både bland elever och lärare. En osäkerhet som gör att kommunen riskerar att förlora behöriga lärare under tiden, i en tid med stor lärarbrist.

De som skall börja på Ranagårdsskolan vet inget mer än att skolan kommer blir stor. En skola för nästan 900 elever, vilket många uttrycker som ”läskigt”, när man går på en skola där man i dag känner alla i närheten av sitt hem.

ANNONS

Varför har kommunen så bråttom att flytta barnen redan från årskurs 4 och varför ser man inte till att barnen som är bosatta i Ranagård först och främst får tillgång till skolan?

Barnen som i dag bor i Ranagård hänvisas till andra skolor, till skolskjuts och missar mycket av gemenskapen då de inte bor på samma ställe som övriga klasskompisar.

Barnen från Ranagård fyller också upp många platser på skolorna som skall bli F–3- skolor. Enligt kommunen skall dessa barn bosatta i Ranagård inte få börja skolan i Ranagård förrän årskurs 4.

Hur kommer utemiljön utformas, för att få en stimulerande och säker utemiljö för nästan 900 elever från förskoleklass till årskurs 9?

Hur har kommunen planerat för en säker skolväg? Hur har kommunen planerat för trafiksäkerheten runt skolan vid hämtning och lämning? Informationen från kommunen är bristfällig eller i princip obefintlig gällande Ranagårdsskolan.

Mamma till framtida Ranagårdselever

ANNONS