Ökade kostnader för mat är ämne för insändaren.
Ökade kostnader för mat är ämne för insändaren. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Ökad matkostnad inom daglig verksamhet oroar

Vi hör av våra medlemmar att en del inte ens tror att de kommer att ha råd att äta lunchen inom daglig verksamhet.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå artikeln ”Ökade kostnader för mat inom daglig verksamhet”, 29/9.

Inom FUB i Halmstad (föreningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning), oroas vi över att kostnaderna för mat inom daglig verksamhet ska öka. Vi hör av våra medlemmar att en del inte ens tror att de kommer att ha råd att äta lunchen inom daglig verksamhet.

Vi undrar om Halmstads kommun följer lagstiftningen när det gäller avgifter (som framgår i 8 kap. 5 § Sol).

I lagstiftningen framgår hur kommuner ska beräkna avgifter såväl inom äldreomsorgen som funktionshinderomsorgen.

Här framgår även att yngre personer oftast har större utgifter för sin levnad än äldre och att kommunerna ska ta hänsyn till detta.

ANNONS

Vi undrar nu hur avgiftsberäkningen görs och efter vilka regler?

Styrelsen FUB Halmstad

ANNONS