För de som är i yngre tonåren eller bor utanför centralorten är det inte alltid lika lätt att få samma hjälp, skriver representanter för S gällande ungdomsmottagningar.
För de som är i yngre tonåren eller bor utanför centralorten är det inte alltid lika lätt att få samma hjälp, skriver representanter för S gällande ungdomsmottagningar. Bild: TT/arkiv

Öka tillgången till ungdomsmottagningarna i hela Halland

Tänk om om en satsning på en mobil ungdomsmottagning.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I dag finns ungdomsmottagningar i alla de halländska kommunerna – med undantag av Hylte. De ligger oftast inne i centralorten och lockar äldre ungdomar som rör sig inne i stan. För de som är i yngre tonåren eller bor utanför centralorten är det inte alltid lika lätt att få samma hjälp. Tillgängligheten till ungdomsmottagningarna är inte lika i hela Halland.

För oss socialdemokrater är ungdomars hälsa viktig. Ungdomsmottagningarna ger stöd och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa men erbjuder också ett stöd mot psykisk ohälsa. För att nå yngre åldrar och de som bor utanför städerna krävs ett nytt arbetssätt och en politisk vilja. Den digitala chatten som startats upp av ungdomsmottagningarna är ett bra komplement, men vissa saker behöver göras på plats, också ungdomar behöver fysiskt möta hälso- och sjukvårdspersonal.

ANNONS

På regionfullmäktige den 1 mars debatterades Socialdemokraternas förslag om att införa en mobil ungdomsmottagning. En satsning som röstades ner av den politiska minoriteten (M, KD, L och C). Sverigedemokraterna valde i denna viktiga fråga att lägga ned sina röster.

Ungas psykiska hälsa måste prioriteras. Alla halländska ungdomar förtjänar en god tillgänglighet till ungdomsmottagningen. Det finns fortfarande en tröskel för ungdomar att ta sig till mottagningarna. Det kan handla om möjligheten att ta sig från landsbygden till stan under skoltid, ekonomiska förutsättningar för det och i vissa fall om att det upplevs pinsamt eller direkt omöjligt att motivera för vuxna i sin omgivning varför man behöver besöket.

Att ha en permanent fysisk ungdomsmottagning i Hyltebruk är kanske inte är möjligt i dagsläget. Inte heller i mindre orter som till exempel Ullared, Tvååker eller Våxtorp. Dessa orter har elever som går på högstadiet och som har behov av stöd. Deras tillgång till ungdomsmottagningen och rätt vård hade ökat om en mobil ungdomsmottagning kom ut till dem då och då. Särskilt som en del av mottagningarna har för små lokaler för att kunna ta emot skolklasser på ett bra sätt. Den kan också vara på plats på till exempel festivaler, skolavslutningar med mera.

ANNONS

Vi socialdemokrater uppmanar det politiska styret i Region Halland att tänka om och öka ungas tillgänglighet till ungdomsmottagningen.

Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd (S)

Shabnam Zamani, ordförande SSU Halland

Malin Karlsson, vice ordförande DN Ambulans, diganostik och hälsa (S)

Kerstin Nilsson, vice ordförande regionfullmäktige (S)

ANNONS