Området i Jokkmokk, där gruvan i Gallók/Kallak kan komma att ligga.
Området i Jokkmokk, där gruvan i Gallók/Kallak kan komma att ligga. Bild: Paul Wennerholm/TT

Nya gruvor är komplicerat på flera sätt

När något verkar för enkelt är det ofta så.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Viktigt att nya gruvor kan startas upp”, 23/1.

Att starta upp nya gruvor i norra Sverige är komplicerat och skribenten i insändaren ”Viktigt att nya gruvor kan startas upp” (HP, 23/1-23) missade att nämna varför:

För det första drabbas Sveriges urfolk, samerna, hårt av gruvnäringen, då deras byar splittras och rennäringen begränsas.

För det andra är gruvnäringens ingrepp på miljön oåterkallelig i form av negativ påverkan på den biologiska mångfalden och vattendragen i gruvornas närhet.

För det tredje har Unescorådet varit kritisk till gruvdrift i norra Sverige, då sådan hotar både svenskt kulturarv och världsarv.

ANNONS

Sammanfattningsvis kan en gruvdrift i norra Sverige bidra till färre arbetstillfällen inom rennäring och turism, hota miljön samt Sveriges unika världsarv. När något verkar för enkelt är det ofta så.

Florence N.

ANNONS