60 000 människor i Europa dog av värmeböljor i fjol, menar skribenten.
60 000 människor i Europa dog av värmeböljor i fjol, menar skribenten. Bild: Erik

När tar Sverige efter Tysklands succé?

Tyskarna kan nu resa obegränsat med all regional- och lokaltrafik för 49 euro i månaden, skriver Pontus Björkman.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I skrivande stund har vi haft globalt värmerekord 28 dagar i följd. Sedan den 10 juni har fler än 2 300 värmerekord noterats i USA. I Grekland dör människor när turistparadis brinner upp. I USA används liksäckar med is för att kyla ner överhettade människor. På Italiens akutmottagningar är var fjärde patient inlagd på grund av värmen.

Och då bör man påminna sig om att 60 000 människor bara i Europa dog av värmeböljor i fjol. Omställningen till klimatsmarta samhällen måste gå fortare. Mycket fortare. Och bli mer visionär.

Bäst är de visionära idéer som tar sig konkreta uttryck. Som till exempel när Tyskland genom ett nationellt biljettkort för kollektivtrafiken tagit på sig ledartröjan för att minska utsläppen från privata transporter. Tyskarna kan nu resa obegränsat med all regional- och lokaltrafik för 49 euro i månaden. Effekten har kommit omedelbart.

ANNONS

Exemplet visar att människors val av transportmedel snabbt kan ändras om samhället erbjuder billiga och tillgängliga alternativ till bilen. Minskade transportutsläpp leder till inte bara till mindre uppvärmning och försurning utan även till bättre hälsa. Luftföroreningar orsakar runt 6 700 dödsfall per år i Sverige.

När ska Sverige ta efter Tyskland?

Pontus Björkman

ANNONS