Fråga om påverkan från trafik på stranden debatteras.
Fråga om påverkan från trafik på stranden debatteras. Bild: HP/arkiv

Något riktigt svar ges nog aldrig

Jag efterlyser bara en utredning om vilken miljöpåverkan trafiken har gjort under alla dessa år.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Slutreplik. Apropå insändaren ”Om miljöpåverkan på stränderna”, 25/3.

Det ser ut att vara en replik på min insändare 15/3. När man läser alla utdrag från Svea hovrätt och Mark- och miljödomstolen, kan man tolka det lite som man vill – men jag efterlyser bara en utredning om vilken miljöpåverkan trafiken egentligen har haft under alla dessa år. Har någon kollat om det finns djur eller växter som försvunnit? Stranden består av så kallad postglacial lera, vilken av naturen är hårdpackad från urminnes tider.

På 60-talet körde jag buss till dansbanan Havsbrus i Skummeslöv, bussar gick även till Båstad via stranden.

ANNONS

Jag får nog aldrig något riktigt svar på vad som blivit miljöförstört. Om man jämför med till exempel bilparkeringar i Mellby och Skummeslöv och bilsnurrandet i kvarteren 250 meter från stranden året runt – är det då verkligen biltrafiken på stranden som förstör mest?

Om man ger var och en klagande en inhägnad fridlyst sanddyna, så kanske det löser sig.

Bengt-Arne

ANNONS