Husbilen innebär frihet och nöje för många människor runt om i vårt land, skriver fyra representanter för SD.
Husbilen innebär frihet och nöje för många människor runt om i vårt land, skriver fyra representanter för SD. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Med SD blir det sänkt husbilsskatt

Husbilen innebär frihet och nöje för många människor runt om i vårt land.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Redan i höstas ställde vi både skriftlig fråga och interpellation till finansministern med anledning av uppgifterna att Transportstyrelsen och Skatteverket arbetade med förslag på höjd skatt för nya husbilar. Det ministern och regeringen då inte verkade förstå var att om förändringen av beskattning enligt modellen ”skälig grund” skulle träda i kraft, skulle den årliga fordonsskatten för nya husbilar hamna i spannet 36 000–44 000 kronor under de tre första åren. Detta riskerade då att slå ut en hel bransch med konsekvensen att tusentals anställda blev utan jobb.

Om den skatteändringen skulle blivit verklighet hade försäljning av äldre begagnade fordon och gråimport varit det som kommit att gälla i framtiden. Något som i sin tur hade inneburit att fordon med mycket sämre miljöprestanda och ingen utveckling när det gäller trafiksäkerhet kommit att rulla på våra vägar. Detta såg Sverigedemokraterna knappast vara eftersträvansvärt för någon part.

ANNONS

Husbilsbranschen består av cirka 140 företag med cirka 2 300 anställda som bygger, säljer, utrustar och sköter husbilar. Branschen omsätter ungefär 27 miljarder kronor per år och säljer årligen 4 000 nya respektive 20 000 begagnade husbilar på den svenska marknaden. Husbilen innebär frihet och nöje för många människor runt om i vårt land. Det var som vi såg det därför centralt att få stopp på de planer som Transportstyrelsen och Skatteverket arbetade med.

Vi kan nu åter konstatera att Sverigedemokraterna gör skillnad. Finansdepartementet skickade i mars ut förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya bilar under de tre första åren, på remiss. Detta för att det ska vara möjligt att behandla förslagen i budgetpropositionen för 2025. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025. Vi kommer fortsatt att följa frågan och göra allt vi kan för att detta blir verklighet – det ska bli en sommar i Sverige med husbil även nästa år!

Thomas Morell (SD), riksdagsledamot, vice ordförande i Trafikutskottet

Andreas Ahlqvist (SD), kommunråd Halmstad och SD Hallands kandidat i EU-valet

Stina Isaksson (SD), gruppledare Region Halland och Hylte

Stefan Jägnert (SD), gruppledare Kungsbacka

ANNONS
ANNONS