Kommunen har inte skött underhållet av MB-huset på rätt sätt under de 50 år som gått sedan Getinge gick upp i Halmstads kommun, menar skribenterna.
Kommunen har inte skött underhållet av MB-huset på rätt sätt under de 50 år som gått sedan Getinge gick upp i Halmstads kommun, menar skribenterna. Bild: Ola Folkesson

MB-huset i Getinge behövs som mötesplats

Kommunen har inte skött underhållet av MB-huset på rätt sätt under de 50 år som gått sedan Getinge gick upp i Halmstads kommun, menar skribenterna.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Enligt HP den 23 mars har Halmstad kommun planer på att sälja Medborgarhuset i Getinge. Enligt Anna Fallkvist, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, är orsaken att kommunen inte har kommunal verksamhet i huset, men att det ändå kostar 500 000 kronor om året. Dessutom krävs det 700 000 kronor för att renovera elen och ovanpå det behöver byggnaden handikappanpassas med toaletter och hiss till nedervåningen.

För att riktigt slå ner Getinge i botten påstår Anna att ingen kommunal verksamhet har visat intresse att driva något här och då är det inte klokt att lägga skattemedel på huset.

Vad beträffar underhållskostnaderna beror väl detta på att kommunen inte har skött underhållet på rätt sätt under de 50 år som gått sedan Getinge gick upp i Halmstads kommun. Alla de pengar man sparat under dessa år räcker mer än väl till att rusta upp huset. Även bostadsdelen har misskötts av fastighetsägaren. De två kontorslokalerna har stått tomma i flera år utan åtgärd. Varför?

ANNONS

Vad beträffar kommunal verksamhet. Så här står det på kommunens hemsida om framtid Halmstad: ”I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen. Det finns olika slags bostäder i våra orter och stadsdelar. Här kan människor bo som har olika förutsättningar och är i olika skeden av livet. På olika slags mötesplatser som finns i våra stadsdelar och orter möts invånarna över gränser, vilket ger samhörighet och trygghet. Miljöerna är trygga och tillgängliga för alla. Bostäder, skolor, service, arbetsplatser, kommunikation och platser för rekreation bildar tillsammans en helhet som underlättar vardagslivet. I Halmstad planerar vi inte bara för invånarna utan även med dem.”

Inget av detta stämmer in på kommunens hantering av MB-Huset. Hur skall människor kunna mötas om man avvecklar mötesplatserna? I Getinge planeras inte med invånarna utan snarare mot.

Kenneth Persson, Alf Andersson

två medborgare i Getinge/Rävinge

ANNONS