Skribenten tar upp en kommande manifestation mot Nato och för fred. Bilden är en genrebild.
Skribenten tar upp en kommande manifestation mot Nato och för fred. Bilden är en genrebild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Manifestation för fred och mot medlemskap i Nato

När stormakterna som har kärnvapen utser varandra till fiender lever vi farligt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Nätverket Nej till svensk Natoanslutning manifesterar riksomfattande den 13 maj på många orter i Sverige för fred och mot medlemskap i Nato. Nätverket består av en rad organisationer och individer som samlats under parollerna

• Ja till svensk alliansfrihet – Dra tillbaka ansökan om svenskt Natomedlemskap.

• Inga kärnvapen eller Natobaser på svensk mark – Gör inte Sverige till en måltavla.

• Inga svenska soldater till Natos krig.

• Skriv under FN:s förbud mot kärnvapen – Nej till kärnvapen.

• Vi kräver global nedrustning – Ja till fred.

Medlemskap i Nato minskar säkerheten och ökar risken för storkrig mellan stormakterna. Som Natomedlem blir Sverige både en måltavla och ett uppmarschområde när motsättningarna mellan stormakterna skärps. Sveriges ansökan om medlemskap lämnar öppet för utländska baser och kärnvapen på svensk mark. Något undantag finns inte i vår ansökan om medlemskap. Tvärtom ansöker Sverige om medlemskap utan restriktioner.

ANNONS

Natos doktrin bygger på kärnvapen och konventionella vapen.

Den stora krigsövningen Aurora 23 – med alla vapenslag och även civilsamhället – avslutas den 11 maj. Nätverket manifesterar den 13 maj sitt motstånd mot Nato och samtidiga krav att Sverige undertecknar FN:s kärnvapenförbud, antaget 2021, nu ratificerat av 68 stater.

När stormakterna som har kärnvapen utser varandra till fiender lever vi farligt. Dagens situation är inte som under andra världskriget innan kärnvapnen utvecklats. Vapnen moderniseras, och tröskeln till kärnvapenkrig har sänkts år för år. En felkalkyl eller misstag kan utlösa ett krig som hotar vår civilisation.

Konflikter måste hanteras med fredliga medel. Att ta hänsyn till allas säkerhet är nödvändigt för vår överlevnad.

Nätverket Nej till svensk Natoanslutning

Susanne Gerstenberg

ANNONS