Många fördelar med enklare system runt fritidsaktiviteter

Det finns många åsikter kring barns fritidsaktiviteter: ”Låt barnen vara barn, stressa inte med fritidsaktiviteterna” och så vidare.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Gott så, man ska inte tvinga ungarna – men när barnen verkligen vill spela fotboll, tennis, gå på simskola, lära sig spela instrument måste man väl ändå som förälder ge dem den chansen?

Att dessa aktiviteter ligger på eftermiddagar, kvällar och helger skapar problem – familjen kan inte åka och hälsa på mormor utan att göra avkall på barnens träning och dessutom kanske du som förälder måste jobba deltid för att hinna med vardagens bestyr. Detta upplägg innebär också många onödiga transporter.

Skulle det inte vara bättre om det i kommunal regi infördes en slags ”After School Activities”, såsom i USA, där barnen exempelvis kan välja fotboll och gitarr en termin och en grupp barn tillsammans med en fritidsledare tar sig till dessa aktiviteter?

ANNONS

Nästa termin kan de prova på andra aktiviteter. På så sätt skulle transporterna minska, helgerna skulle kunna ägnas åt återhämtning, livspusslet skulle bli lättare att lägga för föräldern och barnen får ett par aktiviteter efter skolan att se fram emot. Det skulle gynna samhället på många plan.

Tvåbarnsfarsa

ANNONS