Utsläpp kan minska. Skribenten vill hitta en möjlighet som inte innebär skattehöjningar.
Utsläpp kan minska. Skribenten vill hitta en möjlighet som inte innebär skattehöjningar.

Man kan göra utsläpp dyrare utan höjd skatt

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det är nog många som reagerade likadant som jag första gången vi hörde talas om klimatförändringen. Det kan inte vara så illa, det kan inte gälla oss i Sverige!

Förnekelse är en vanlig mänsklig reaktion på hemska besked. Men när det gäller klimatförändringen finns det effektiva åtgärder att ta till, för att hjälpa människor att inte behöva bli flyktingar, för att hjälpa Halmstad och våra andra kuststäder att inte slukas av havet och för att rädda våra barns framtida klimat.

Man kan göra koldioxidutsläpp dyrare och dyrare, utan att höja skattetrycket. Så här skulle förslaget Avgift och utdelning kunna utformas i Sverige:

ANNONS

1) Lägg en stigande CO2-avgift på alla fossila bränslen.

2) Placera statens hela intäkt från denna avgift i en fond.

3) Töm fonden varje månad och betala ut allt, i lika stora delar till varje vuxen medborgare. Enkelt, effektivt och rättvist. Snart skulle vi alla få en tusenlapp mer i plånboken, samtidigt som fossila bränslen blev allt dyrare – och konsumtionen av dem minskade.

2015 kom 160000 flyktingar till Sverige, innan EU stoppade flyktingvågen. Men runt Medelhavet bor 400 miljoner som inte kommer att kunna bo kvar, ifall uppvärmningen fortsätter. Med Sahara i söder finns det bara en väg för dem – norrut, mot EU.

Avsmältningen i de stora isarna på Grönland och Antarktis accelererar. Detta orsakar allt snabbare havshöjning i världen. Forskarna räknar med att haven kan stiga 6 till 9 meter. Halmstad och alla andra kuststäder är akut hotade.

Det är våra barns klimat som står på spel. Ingenting kunde vara viktigare, eftersom hela deras värld riskerar att bli ohanterlig.

Sveriges roll som föregångare är viktig. Avgift och Utdelning kan användas i många länder. Kraftigt minskade CO2-utsläpp kan bromsa uppvärmningen. Medelhavsområdet kan förbli beboeligt, havshöjningen kan stoppas och barnen kan slippa en kaotisk framtid. Det finns mycket att vinna, om bara vår generation tar sitt ansvar nu.

ANNONS

Lars Almström

Klimatsvaret CCL Sverige

ANNONS