Nu är det upp till bevis för er som har lovat era väljare att kämpa för Rydöbruks skola, skriver representanter för Vänsterpartiet Hylte.
Nu är det upp till bevis för er som har lovat era väljare att kämpa för Rydöbruks skola, skriver representanter för Vänsterpartiet Hylte.

Lokalöversyn och kostnadsförslag krav från V

Nu är det upp till bevis för er som har lovat era väljare att kämpa för Rydöbruks skola.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det ser mörkt ut för Rydöbruks skola och förskola. De flesta folkvalda politikerna som ska vara med om beslutet den 13 juni är nu öppet för en nedläggning av skolan. Det är ett drastiskt beslut som kommer att påverka många familjer, Rydöbruks samhälle och Hylte kommun.

I vårt samarbete Framtid Hylte har arbetet med att få fler att bosätta sig i Hylte och göra kommunen ännu mer attraktiv gått som en röd tråd. Rydöbruk har en blomstrande utveckling med flera framgångsrika satsningar på bland annat mat och turism. Vi står också inför ett generationsskifte där det finns goda möjligheter för barnfamiljer att köpa hus i Rydöbruk den närmaste tiden. Rydöbruks skola och förskola har varit en anledning för många barnfamiljer att flytta hit och stanna kvar. Att nu lägga ner dem är kortsiktigt och riskerar att snabba på minskningen av befolkningen i stället för att vända trenden så att vi blir fler i kommunen.

ANNONS

Hylte kommun har ett svårt ekonomiskt läge och har drabbats hårt av regeringens politik som försämrar kommunernas möjligheter och skapar osäkerhet. Då många politiker hänvisar just till ekonomin då de vill lägga ner Rydöbruks skola och förskola är det viktigt att ha alla fakta rätt. Beslutet om Rydöbruks skola och förskola, som påverkar så många och inte kan göras ogjort, måste vara mycket välgrundat. Det är därför olyckligt att den utredning som kommunens tjänstepersoner tagit fram som underlag inför beslutet om skolans framtid har stora brister.

Vänsterpartiet kräver att en översyn av lokalerna för Rydöbruks skola och förskola görs och att kostnadsförslag för renovering eller nybyggnation av skolan inhämtas efter de faktiska förutsättningarna där. Innan det har skett är det inte seriöst att ta ett beslut i frågan. Därför kommer vi att yrka på en återremiss. Nu är det upp till bevis för er som har lovat era väljare att kämpa för Rydöbruks skola. Att inte rösta för en återremiss sätter spiken i kistan för Rydöbruks skola och förskola.

Lisa Mogren

Petter Eriksson

Ida Andersson

Alma Bågefalk

Vänsterpartiet Hylte

LÄS MER:Även kommunstyrelsen vill lägga ner Rydöbruks skola

LÄS MER:Avveckling av skolan en kortsiktig lösning med långsiktiga konsekvenser

ANNONS