Ledsagning är en rättighet för tågresenärer med funktionsnedsättning.
Ledsagning är en rättighet för tågresenärer med funktionsnedsättning. Bild: Johanna Norin/TT

Liberalerna kräver bättre LSS och funktionsrätt

Alla människor som kan arbeta skall arbeta utifrån sin egen förmåga. Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, var när den infördes 1994 ett stort framsteg för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. LSS är en lag som i grunden handlar om mänskliga rättigheter.

Rätten till utbildning är en självklarhet och det gäller alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar. Det måste finnas en god och anpassad utbildning för alla barn, som är formad efter barnets behov. Att kunna välja och genomföra en utbildning är avgörande för utvecklingen av delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor för alla.

Det behövs en LSS-inspektion, precis som vi har en Skolinspektion. LSS-inspektionen skall ha två huvuduppdrag - två fokus: Inspektionen skall för det första ta tillvara den enskilde insatsberättigades rättigheter gentemot myndigheterna För det andra stoppa kriminalitet och fusk genom att oseriösa och kriminella utförare stängs av och lagförs. Inspektionen skall ta över samtliga dessa funktioner från Försäkringskassan och beivra alla former av fusk och oegentligheter med fokus på utförare.

ANNONS

Socialstyrelsens ”Kompetens i LSS-boenden” (mars 2021), visar att bristen på grundläggande kunskap hos personal inom LSS-verksamheter. Kompetensen brister kring kunskap om kommunikation och alternativa kommunikationssätt, innebörden av olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser samt bemötande. Vi vill att det skall avsättas medel för en kraftfull nationell satsning på kompetensutveckling inom LSS i ett LSS-lyft.

Alla människor som kan arbeta skall arbeta utifrån sin egen förmåga. Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. Liberalerna fokuserar på varje människas drivkraft att vara med och arbeta och bidra. Därför vill vi införa ett stöd-till-arbete-garanti för personer med funktionsnedsättning.

Hanna Schölander (L)

riksdagskandidat

ANNONS