LBVA:s uppdrag är att leverera hållbara vattentjänster, skriver Magnus Jeppesen och Mattias Leijon, Laholmsbuktens VA.
LBVA:s uppdrag är att leverera hållbara vattentjänster, skriver Magnus Jeppesen och Mattias Leijon, Laholmsbuktens VA. Bild: Christine Olsson / TT

LBVA svarar på insändare gällande PFAS

LBVA ska säkerställa leveransen av ett dricksvatten som uppfyller myndigheternas gällande krav på gränsvärden, skriver Magnus Jeppesen, styrelseordförande och Mattias Leijon, VD, Laholmsbuktens VA.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Svar till anonym invånare i Halmstad i HP 26/7 ”Dricksvattnet förorenat av PFAS”

I HP den 17 juli var Mattias Leijon, VD på Laholmsbuktens VA (LBVA), tydlig i sitt citat med att efter åtgärdsförslag från LBVA så är det ytterst kommunpolitikerna som tar ställning till om det är aktuellt att satsa på en fungerande vattenreningsmetod för PFAS eller om aktuella vattenverk helt enkelt måste stängas.

LBVA följer miljöbalken och ska säkerställa leveransen av ett dricksvatten som uppfyller myndigheternas gällande krav på gränsvärden. Bolaget strävar självklart efter att nå kommande regler gällande PFAS innan lagen träder i kraft och arbetar sedan länge med olika försök för att minska PFAS i dricksvattnet. Information om både komplexa försöksprojekt samt provsvarsresultat finns på LBVA:s hemsida.

ANNONS

LBVA:s uppdrag är att leverera hållbara vattentjänster där det mest primära är att leverera friskt dricksvatten till båda ägarkommunerna - Halmstad och Laholm. Människors hälsa ska självklart inte riskeras på grund av skadliga kemikalier i vårt dricksvatten, men att bara ställa krav på att andra aktörer ska lösa PFAS-problematiken löser inte problemet i stort. Så länge produkter med PFAS kan säljas och användas så kommer stora resurser att behöva läggas på försöksprojekt och åtgärder inte minst inom VA-branschen.

Alla berörda aktörer behöver dela erfarenheter och kompetenser för att hitta lösningarna som både är ekologiskt och ekonomiskt hållbara.

Magnus Jeppesen, styrelseordförande

Mattias Leijon, VD, Laholmsbuktens VA

ANNONS