Övriga partier i Halmstad, Laholm och Hylte – låt inte SD bestämma era partiprogram. Kom med egna konstruktiva lösningar på samhällsproblemen istället!, skriver ”Florence N.”.
Övriga partier i Halmstad, Laholm och Hylte – låt inte SD bestämma era partiprogram. Kom med egna konstruktiva lösningar på samhällsproblemen istället!, skriver ”Florence N.”. Bild: Johan Nilsson/TT

Låt inte en hård invandringspolitik bli det nya normala

Låt inte SD sätta agendan med sina hårda tag! Det finns inga enkla lösningar, bara konstruktiva förslag och humanitet!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Endast 20 procent av folket har röstat på SD. 80 procent har inte gjort det. Låt därför inte SD få styra den politiska agendan genom att låta en hård invandringspolitik bli det nya normala!

Övriga partier i Halmstad, Laholm och Hylte – låt inte SD bestämma era partiprogram. Kom med egna konstruktiva lösningar på samhällsproblemen istället! Kom med argument emot SD! Låt er inte luras av de hårda tagen!

Vi kan lösa problemen med till exempel gängkriminalitet utan att vara rasister och utan att diskriminera minoriteter.

Sänk inte bidraget till under fattigdomsgränsen – en ny underklass är inget vårt samhälle kommer att vinna på i längden!

ANNONS

Ta inte bort modersmålet i skolan – forskning visar att de barn som fortsätter läsa sitt modersmål i skolan lär sig svenska snabbare. Det vinner hela samhället på!

Fortsätt att ge mer resurser till skolor i utanförskapsområden – barn som blir behöriga till gymnasiet kommer att få jobb och därmed kommer de att bli en tillgång för samhället.

Minska inte på tolkstödet – feldiagnoser i vården på grund av språkliga missförstånd eller missförstånd i skolan kommer öka samhällskostnaderna på lång sikt.

Låt kvinnorna få bestämma själva vad de ska ha på sig! Det är varje kvinnas rätt! Om kvinnorna vill kasta sina slöjor måste det komma från dem själva – liksom i Iran just nu.

Fortsätt reagera mot alla former av rasism – alltid! Fortsätt reagera mot alla former av homofobi – alltid! Fortsätt reagera mot alla former av diskriminering – alltid!

Som Olof Palme en gång sa:

”Hudfärg, språk och födelseort har ingenting med mänskliga kvalitéer att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde.”

Låt inte SD sätta agendan med sina hårda tag! Det finns inga enkla lösningar, bara konstruktiva förslag och humanitet! Låt Sverige vara en förebild - som alltid!

ANNONS

Florence N.

ANNONS