Lärk planterad 2004.
Lärk planterad 2004. Bild: Läsarbild

Lärkträdet – allra bäst i test

Skogsägare som satsar på blandskog ligger alltså i framkant när det gäller arbetet mot luftföroreningar av olika slag.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Skog, och inte minst dess blandning av olika trädslag är bäst för kropp och själ. Lärk är allra bäst.

Det är med stor förtjusning vi har tagit del av forskarnas resultat från Göteborgs universitet.

Vi vet ju sedan tidigare att vistelse i skog och mark är viktig för kropp och själ. Gå, lunka och löp i sitt eget tempo på stigar eller skogsvägar är viktigt för hälsan.

Här har vi som bor på landsbygden en jättestor fördel. Vi har nära till skog och natur. Men även som till exempel Halmstad har ju bland annat Prins Bertils stig, som tidigare naturparkmästare Ragnar Johansson, Halmstad kommun, låg bakom, inom närhåll.

ANNONS

Men nu har även forskare kartlagt vilken modell av skog som är bäst.

Jenny Klingberg, forskare, och hennes kollegor i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs botaniska trädgård, har kartlagt vilket träd som är bäst på att rena luftföroreningar. Dessutom har de kartlagt vilka trädarter som är bäst på att fånga upp partikelbundna föroreningar.

Forskarna har samlat in barr och löv från ett antal trädarter som har växt på samma plats på Botaniska i Göteborg. De har då analyserat dessa och vilka ämnen som de har fångat upp.

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för luftföroreningar och en ökad risk för sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet och problem med luftvägarna, menar forskarna.

”Barrträd tar oftast upp mer gasformiga ämnen, men en annan fördel med barrträd är att de också fungerar som luftrenare på vintern, då luftföroreningshalterna vanligen är som högst”, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs botaniska trädgård, enligt ett pressmeddelande som citeras i Skogsaktuellt.

Lövträden hade andra fördelar. De var effektivare på att rena luften från partiklar, vilket tros bero på att bladen har en större yta som partiklarna kan fastna på.

Allra bäst i testet var lärkträdet, som är ett barrträd som tappar sina barr varje höst. Lärken tog upp allra mest partikelbundna föroreningar, men var också bra på att fånga in gasformiga ämnen.

ANNONS

Skogsägare som satsar på blandskog ligger alltså i framkant när det gäller arbetet mot luftföroreningar av olika slag. Sedan tidigare vet vi ju att blandskog är viktig också mot barkborrar, brand och inte minst mot storm.

Slutsats alltså ”Gå, lunka, löp” i eget tempo i skog och mark! Billig och bra hobby i dessa tider dessutom.

Göte Carlsson

Järanäs Unnaryd

ANNONS