Sedan 2015 har Rydö bruksmuseum haft en verksamhet som går under namnet ”Barnens kulturmiljö i Rydöbruk”. Allt detta har varit och är möjligt att åstadkomma tack vare att Rydöbruk har en låg- och mellanstadieskola med ett pedagogiskt arbetssätt som möjliggör lokala samarbeten, skriver Rydö historiska förening/Rydö bruksmuseum.
Sedan 2015 har Rydö bruksmuseum haft en verksamhet som går under namnet ”Barnens kulturmiljö i Rydöbruk”. Allt detta har varit och är möjligt att åstadkomma tack vare att Rydöbruk har en låg- och mellanstadieskola med ett pedagogiskt arbetssätt som möjliggör lokala samarbeten, skriver Rydö historiska förening/Rydö bruksmuseum. Bild: HP/arkiv

Lägg inte ned Barnens kulturmiljö

Allt har varit och är möjligt att åstadkomma tack vare att Rydöbruk har en skola med ett pedagogiskt arbetssätt som möjliggör lokala samarbeten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Sedan 2015 har Rydö bruksmuseum haft en verksamhet som går under namnet ”Barnens kulturmiljö i Rydöbruk”.

Detta är såväl ett pedagogiskt arbete som ett socialt integrationsprojekt vilket startats med stöd från Arvsfonden. Det bedrivs i nära samarbete och tillsammans med Rydöbruks skola.

Med arkeologer har vi undersökt stenålderslämningar, barnen har skrivit en fantasyroman (vilken fick Hylte kommuns kulturpris 2016), gjort tidsresor, flera museiutställningar och egna filmer, med mycket annat. Ambitionen med projektet är att bygga upp och vårda en forskarmiljö för eleverna på Rydöbruks skola och därmed ge barnen möjlighet att upptäcka och skaffa kunskap om den plats där de växer upp.

ANNONS

Barnens kulturmiljö i Rydöbruk har förutom de första tre årens stöd på cirka två miljoner kronor från Arvsfonden också stöttats av Riksantikvarieämbetet, Region Halland och Länsstyrelsen i Halland med drygt 150 000 kronor under de åtta år som varit; Hylte kommun har inte behövt anslå medel för verksamheten, vilken annars bedrivits inom skolenhetens vardag och med läroplanens uppsatta ramar och mål; finansieringen har hämtats utifrån.

För nästa läsår har ett stöd på 45 000 kronor beviljats av Kulturrådets Skapande skola, vilket ska användas till skolbarnens utforskande av de miljöer som under det senaste året omdanats av Statkrafts utrivningar – ”Klassrummet Klubbån” kallar vi det.

Allt detta har varit och är möjligt att åstadkomma tack vare att Rydöbruk har en låg- och mellanstadieskola med ett pedagogiskt arbetssätt som möjliggör lokala samarbeten. Projektet i Rydöbruk har uppmärksammats i en forskarrapport från Södertörns högskola; ”Det lokala civilsamhällets roll på landsbygden” (Johan von Essen & Therese Ydremark, 2020).

En nedläggning av Rydöbruks skola vore också en nedläggning av Barnens kulturmiljö, och en förspillan av såväl de pengar som det ideella engagemang som Rydö historiska förening med dess medlemmar investerat under åtta års tid; barnens kulturmiljö är tänkt att fortsätta in i överskådlig tid.

En vädjan: Slå inte undan benen för detta.

ANNONS

Rydö historiska förening/Rydö bruksmuseum (med 160 medlemmar) via dess styrelse

ANNONS