Internationella gatuteaterfestivalen 2022 på Stora torg i Halmstad.
Internationella gatuteaterfestivalen 2022 på Stora torg i Halmstad. Bild: Johan Hammerby

Kultur ska vara tillgänglig för alla invånare

Socialdemokraterna vill säkerställa att Halmstads kommun har ett stort utbud av både professionell och ideell kultur samt föreningsliv.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Tillgången till kultur är en av de viktigaste förutsättningarna för en levande och stark demokrati. För oss socialdemokrater är det viktigt att både utöva och ta del av kultur. Den kraft en människa upplever i en skapandeprocess stärker henne även i livet i övrigt.

Vi vill säkerställa att Halmstads kommun har ett stort utbud av både professionell och ideell kultur samt föreningsliv. Vi vill fortsätta att utveckla Kulturstråk Nissan, bland annat genom att skapa enkla tillgängliga scener även utomhus.

Vi vill stimulera ett utökat samarbete med kommunen samt underlätta för föreningar att använda kommunala lokaler för tillfälliga möten. Folkbildning är för oss en mycket viktig fråga. Varje satsad krona på folkbildning ger fem kronor i mervärde.

ANNONS

Socialdemokratisk kulturpolitik går ut på att göra kultur tillgänglig för alla invånare i kommunen. Genom musik, debatt och skaparverkstäder stimuleras vi att göra saker tillsammans – oavsett vilken bakgrund vi har.

Eva-Marie Paulsson (S)

vice ordförande kulturnämnden

ANNONS