Skribenten efterlyser politiska alternativ för att minska köttkonsumtionen.
Skribenten efterlyser politiska alternativ för att minska köttkonsumtionen. Bild: Hasse Holmberg / TT

Köttpolitiken bör granskas

Djuruppfödningen är en betydande källa till växthusgasutsläpp som metan, koldioxid och lustgas, menar skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Världen plågas just nu av extrema värmeböljor, en snabb utrotning av vilda djur och en dramatisk ökning av välfärdssjukdomar. Kött spelar här en central roll. Samtidigt har de svenska partierna enats om att öka köttproduktionen. Mot denna bakgrund är det oerhört viktigt att public service tar sitt uppdrag på allvar och grundligt granskar den svenska köttpolitiken.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) vägrar implementera de nya nordiska näringsrekommendationerna eftersom det hämmar svensk animalieproduktion. Livsmedelsstrategin, som stöds av riksdagen, strävar nämligen efter ökad animalieproduktion i Sverige fram till 2030.

Sveriges köttpolitik skadar allvarligt allmänintresset. Djuruppfödningen är en betydande källa till växthusgasutsläpp som metan, koldioxid och lustgas. Den orsakar också skogsskövling och omvandling av naturliga ekosystem till jordbruksmark, vilket leder till omfattande förlust av biologisk mångfald. Dessutom är vår konsumtion av rött och bearbetat kött kopplad till ökad risk för hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa cancerformer, inklusive kolorektalcancer.

ANNONS

Att ignorera vetenskapen och i stället öka köttproduktionen är ett fullständigt ansvarslöst beteende, även om hela riksdagen står bakom den hållningen. Därför måste svenska public service-medier, med sin opartiska och granskande roll, våga ställa kritiska frågor om den rådande köttpolitiken. Genom djupgående reportage och undersökningar kan de belysa konsekvenserna av ökad köttproduktion och ifrågasätta beslutsfattarnas motiv samt eventuell påverkan från köttindustrin. Det är också oerhört viktigt att visa på tillgängliga politiska alternativ för att minska köttkonsumtionen som exempelvis köttskatt och minskad moms på nyttiga och miljövänliga vegetabilier.

Public service-medier kan och bör spela en avgörande roll i att öka medvetenheten och främja en bredare diskussion i samhället om köttindustrins enormt negativa påverkan på vår planet. Saklig och objektiv information ger oss möjligheten att fatta informerade beslut som medborgare, konsumenter och väljare. Det är avgörande för att vi ska kunna försvara det breda allmänintresset av en snabb omställning i Sverige till framtidens hållbara och växtbaserade livsmedelssystem.

Jonas Norberg

ANNONS