Steningeskolan har för få elever, enligt skribenten.
Steningeskolan har för få elever, enligt skribenten. Bild: Roger Larsson

Kostar alla skolor lika mycket?

Lite komiskt blir det när Ann-Charlott Mankell då som (M) röstade för byggandet av Steningeskolan som hon visste inte hade tillräckligt elevunderlag, anser skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

För några år sedan beslöt Halmstads kommun att se över antalet skolor i kommunen. Riktlinjen var att skolor som hade förre än 100 elever inte var ekonomiskt bärkraftiga. Exempel på skolor som hade färre än 100 elever var: Slättåkra, Kvibille, Skavböke och Steninge. Hur blev resultatet av denna översyn? Jo, Skavböke lades ner och eleverna gick till Esperedsskolan i Oskarström. Slättåkraskolan lades ner och eleverna fördelades mellan Esperedsskolan och Kvibilleskolan. Kvibilleskolan fick elever från Slättåkra och sjätteklassarna stannade kvar så det blev en F-6 skola. Elevantalet överstiger nu 100 elever. Dessutom renoverades skolan.

Steninge då? Jo, nybyggnation mitt i Steninge. Överstiger elevantalet på denna F-3 skola 100 elever? Nej, det är färre än 50 elever och så ser det ut i framtiden också. Dessutom måste eleverna bussas till idrott (Haverdal) och slöjd (Harplinge). Detta kan vara en av orsakerna till att skolan behöver spara.

ANNONS

Lite komiskt blir det när Ann-Charlott Mankell då som (M) röstade för byggandet av Steningeskolan som hon visste inte hade tillräckligt elevunderlag, nu som HFH kraftigt opponerar sig mot skolans sparbeting. Hade inte Steningeskolan byggts hade vi förmodligen inte haft lika stort underskott.

Nanne

ANNONS