Kort om tid för omställning till fossilfria transporter

Effekterna av koldioxidutsläpp från fossil förbränning har varit kända i många år. Trots denna kunskap har ökningen av koldioxid i luften ökat dramatiskt senaste 20 åren och lett till väl kända rubbningar av klimatet.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Straffbeskatta inte kvinnor som lever utanför storstäderna”, 27/2.

Nu har vi dessvärre kort tid på oss för omställning till fossilfria transporter. Ett av redskapen för att åstadkomma en omställning är skatt på fossila bränslen. Det är rätt åtgärd på den plats där förbränningen sker.

Prislappen kommande generationer får betala blir ofattbart hög om ingen förändring kommer till stånd.

Marie Ekholm

medlem i Klimataktion och Miljöpartiet de Gröna

ANNONS