Det är fel av media att basunera ut att forskningen om klimatet är enig, menar skribenten.
Det är fel av media att basunera ut att forskningen om klimatet är enig, menar skribenten. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Konsensus är inte sanningen

Forskare kommer aldrig till konsensus, det är något för politiker och alla oss ”vanliga” människor att komma fram till, menar skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Uppenbarligen är 30 års arbete med att upplysa mänskligheten ogjort”, 5/6.

I HP 5/6 skrev Göran Lund ”Det var då forskningen fann konsensus kring människans påverkan på klimatet …”.

Man undrar vad för slags forskning det handlade om eftersom vetenskaplig forskning aldrig kommer till konsensus. Forskare redovisar sina resultat och avslutar med en slutsats, vilken som bäst kan sägas fortleva som en hypotes. Sedan är det upp till andra forskare att ansluta sig till denna hypotes eller redovisa sina resultat med en kanske något avvikande slutsats. Forskare kommer aldrig till konsensus, det är något för politiker och alla oss ”vanliga” människor att komma fram till för att livet ska kunna fortgå så friktionsfritt som möjligt.

ANNONS

När media påstår att forskningen är enig, vilket man ofta ser när det gäller klimatdebatten, så handlar det om att politiker och tjänstemän i FN kommit till konsensus om att en stor andel av de studier, som forskningen redovisat för FN:s klimatorgan IPCC, ska gälla som IPCC:s officiella sanning om klimatet.

Glöm inte att ett inte obetydligt antal forskare redovisade avvikande uppfattning i sina rapporter till IPCC. Det är alltså fel av media att basunera ut att forskningen är enig om att klimatet håller på att leda oss in i en katastrof om några få år eller decennier. Det skulle kunna ske, men det är inte en vetenskaplig sanning.

Lasse Blomdahl

ANNONS