Skadeverkningarna av ovädret ”Hans” visar med all önskvärd tydlighet på det behov vi tidigare pekat på: preventiv stadsplanering mot extremväder, menar skribenterna.
Skadeverkningarna av ovädret ”Hans” visar med all önskvärd tydlighet på det behov vi tidigare pekat på: preventiv stadsplanering mot extremväder, menar skribenterna. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Konkretisera klimatpolitik – stadsplanera mot oväder

Preventiv stadsplanering mot extremväder behövs.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Hela områden, fastighetsägare, boende och infrastruktur drabbas av skadeverkningarna av oväder med höga kostnader som följd. Medan tidigare regeringspartier pratar om klimatförändringar och styrmedel, är deras avsaknad av konkret agerande då det verkligen behövs, stort.

Skadeverkningarna av ovädret ”Hans”, som bland annat orsakat obeboeliga hus, kollapsade reningsverk och tågurspårning, visar med all önskvärd tydlighet på det behov vi tidigare pekat på: preventiv stadsplanering mot extremväder. Ansvar ligger hos kommunerna, infrastrukturansvariga och enskilda fastighetsägare, som har olika förutsättningar och behov. Det är också en nationell fråga, eftersom riktlinjer och strategi behövs som stöd för kommuner och fastighetsägare. Det räcker inte med överordnade ”klimatstrategier”. Styrdokument måste vara lokalt anpassningsbara och konkreta för kommuner.

ANNONS

Sverigedemokraterna ställde år 2021 i riksdagen en skriftlig fråga till dåvarande regeringens statsråd: ”Kommer statsrådet att agera för att förbättra möjligheter och stöd lokalt för förebyggande stadsplaneringsåtgärder mot exempelvis bränder och översvämning?” Det var med anledning av de höga vattenflöden som drabbade Östra Götaland och Svealand.

Oväder har alltid förekommit. Att människan påverkar klimatet till viss del innebär bland annat att behoven av planering och beredskap ökar. Vår ökande befolkning och förtätade städer, med mer hårdgjorda ytor och mindre naturliga områden för vatten att breda ut sig, bidrar till att göra konsekvenserna av översvämningar värre än tidigare.

Det är helt nödvändigt att kommuner agerar förebyggande, eftersom det som väderrelaterade händelser förstör, direkt drabbar enskilda fastighetsägare som till stor det får bära kostnaderna. Det behövs en nationell strategi för hur oväder kan hanteras samt nationella riktlinjer för stadsplanering för vattenhantering ur beredskapssynpunkt. Det är många sakkunniga överens om. Det behövs statliga insatser för klimatanpassning av den byggda miljön. Arbete kring ovädersrelaterade följder pågår, exempelvis vid MSB. Viktigt är att kommuner utifrån detta ges användbara riktlinjer från myndigheterna. Även vattenlagstiftningen behöver ses över relaterat till civil beredskap för vattenförsörjning och väderrelaterade händelser

Mikael Eskilandersson (SD), riksdagsledamot, civilpolitisk talesperson och vice ordförande i civilutskottet

ANNONS

Lars Larsson (SD), distriktsordförande Halland

Stina Isaksson (SD), gruppledare Region Halland samt Hylte

Peter Berndtsson (SD), gruppledare Laholm

ANNONS