Manifestation för strandparkering i Mellbystrand.
Manifestation för strandparkering i Mellbystrand. Bild: HP/arkiv

Kommunen har förhalat beslut om bilstranden i 23 år

Laholms kommun har förhalat och ignorerat beslut som togs i Länsstyrelsen 1999. Det är drygt 23 år sedan, menar skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Jag ställer mig ytterst tveksam till hur politikerna i Laholms kommun agerar i denna fråga. De ställer upp mangrant från alla partier för att åsidosätta miljöbalkar, miljölagstiftning och miljömål.

Att några enstaka populistiska partier med klimat- och miljöförnekelse på agendan skulle gjort det, hade inte förvånat mig. Men nu stämmer även miljövänner upp i kören, nämner inga partier, men det är häpnadsväckande.

Man tycker att bilar hör hemma på stranden. Stranden är väl till för badande och solande? Mig veterligt så varken badar eller solar bilar.

Nu har länsstyrelsen satt ned foten. De säger att nu får det vara slut med bilar på stranden.

ANNONS

Laholms kommun har förhalat och ignorerat beslut som togs i länsstyrelsen 1999. Det är drygt 23 år sedan. Kommunen har haft 23 år på sig att lösa det. Nu säger man att, vi hinner inte lösa det med den tidsfrist vi fått i dag. Men det har gått 23 år.

Till saken hör då att i samma kommun är vi eniga om att miljöbalkar, miljölagstiftning och miljömål skall följas beträffande enskilda avlopp. Där skall den enskilde Laholmsmedborgaren följa lagstiftningen, annars utdöms vite. Laholms kommun sköter i detta fall besiktning och följer upp.

Får du ett underkänt avlopp, åtgärda. Den enskilde skall åtgärda inom föreskriven tid, avloppsägaren kan inte förhala i 23 år. Hen kan heller inte räkna med medhåll från kommunpolitikerna i denna fråga

Nu hör man enskilda och politiker framföra: ”Vi har ju alltid kört på stranden”. Vad är det för argument? Säg den kommunpolitiker som ställt sig på kommuninvånarens sida när denne hävdar: ”Vi har ju alltid släppt vårt avloppsvatten i Lagan”.

Jag kan nog rabbla upp fler exempel på vad mänskligheten ”alltid” gjort i historisk tid. Elda allt möjligt, gummi, plast och tryckimpregnerat. Slängt allt möjligt i naturen, allt från fimpar till bilvrak via asbestplattor.

Vad beror detta på nu att kommunpolitikerna ställer upp mangrant? Troligtvis på att i detta fallet med bilarna på stranden så är det kommunen som schabblat och även måste lösa och bekosta parkering. På 23 år har man inte ägnat frågan en tanke. Så nu när man fått ett år på sig så är tiden allt för knapp.

ANNONS

Det visar ju på att de styrande sedan 1999 inte tagit frågan på allvar. Jag nämner inte vilka det är. Men frågan kvarstår: Var är ryggraden hos de som förespråkar miljön?

Joachim Haspe

Laholm

LÄS MER:Stor uppslutning vid manifestation för bilstranden i Mellbystrand

LÄS MER:Svårt, krångligt och stökigt – följden av beslut om bilstrand

LÄS MER:Beslutet: stranden ska hållas bakom lås och bom

ANNONS