Omfattande skador efter översvämningarna i västra Tyskland 2021.
Omfattande skador efter översvämningarna i västra Tyskland 2021. Bild: Christine Olsson

Klimatkrisen pågår men alla sover

En dryg miljon människor har tvingats lämna sina hem på grund av torka och översvämningar.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Försäkringsbolaget Suisse Re beräknar att klimathändelser som omfattas av försäkringar kostade 110 miljarder US dollar 2021. De totala ekonomiska förlusterna beräknas till 250 miljarder. Enbart orkanen Ida på USA:s västkust hamnade på 35 miljarder.

Tvåa kom översvämningarna i västra Tyskland. De verkliga skadorna blev mångdubbelt större eftersom torka, bränder, översvämningar och stormar som drabbade fattiga i tredje världen ligger under radarn. Här saknas oftast försäkringsskydd. Ytterligare en dryg miljon har tvingats lämna sina hem på grund av torka och översvämningar. De mätbara skadorna ökade 2021 med 13 procent. Och värre lär det bli.

Det är enfaldigt att inte ta de relativt måttliga omställningskostnaderna enbart ur strikt ekonomiska perspektiv. Utgifter för coronaepidemin och skenande upprustningskostnader överskrider med råge vad som behövs för en klimatomställning. Enbart ur detta strikt ekonomiska perspektiv är det obegripligt att utsläppen bortsett från ”coviddippen” får fortsätta som de gör.

ANNONS

Därtill kommer alla andra svårmätbara skador i form av lidande och mänskliga förluster. Dagens trender pekar på 2,5 graders uppvärmning till år 2040. Det är nästan i morgon. Men vi och världen sover vidare. Många och sövande ord för liten och för sen handling är dagens lösen.

Även kommunledningen i vår lilla storstad verkar ha god sömn. Det är dags att vakna, ta fram en budget för klimatet, ta fram en handlingsplan värd namnet, acceptera det ledarskap ni fick i valet. Kom igen! Det är klimatnödläge.

Nils Werner

Klimataktion Halmstad

ANNONS