Vi måste bevara, inte förstöra, åkermark – för att säkra vår livsmedelsförsörjning, menar insändarskribenterna.
Vi måste bevara, inte förstöra, åkermark – för att säkra vår livsmedelsförsörjning, menar insändarskribenterna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Klimatkrisen måste in i Framtidsplan 2050!

Ta större hänsyn till naturen och klimatkrisen i Halmstads kommuns Framtidsplan 2050!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Enligt förslag i Framtidsplan 2050 kommer drygt 650 ha åkermark försvinna under asfalt och betong. Den tid som vi, men framför allt nästkommande generationer går till mötes blir allt mer påverkad av klimatförändringarna. Extremväder påverkar skördarna inte bara globalt utan även i Sverige.Vi måste bevara, inte förstöra, åkermark – för att säkra vår livsmedelsförsörjning.

Beslut om Framtidsplanen ska tas av kommunalfullmäktige 30 mars men det finns starka skäl att uppmana politikerna i kommunalfullmäktige att göra ett omtag, det vill säga återremittera planen för ytterligare bearbetning.

Jordens resurser är begränsade och måste användas med respekt. Lika viktigt som att bevara åkermark, är den biologiska mångfalden för vår överlevnad och CO2-utsläppen måste sänkas kraftigt – vi kan inte bygga samhällen där personbilen är norm. Vi anser inte att ovannämnda förhållanden tas på tillräckligt stort allvar i Framtidsplan 2050 och från ett demokratiskt perspektiv kräver vi en bättre dialog och större hänsyn från kommunens sida till de nästan 1 500 remissyttranden som inkommit under remisstiden.

ANNONS

Hittills har bara Centerpartiet sagt sig vara för en återremittering men vi vill poängtera att klimatkrisen inte är en partipolitisk fråga, den är mycket större än så! Vi som samlat oss för detta upprop gör det utifrån olika politiska och professionella bakgrunder men instämmer i skälen till att framtidsplanen inte bör behandlas i befintligt skick utan behöver omarbetas – klimatkrisen måste in i Framtidsplan 2050!

Upprop för ett ja till återremittering av framtidsplan 2050 (www.mittskifte.org) kommer att överlämnas till Halmstads politiker 30/3. Allas röster, oavsett ålder är viktiga. Det handlar om våra barn och ungdomars framtid!

Ingrid Bergelin och Gun Jönsson, Klimatnätverket södra Halland

LÄS MER:Massiv S-kritik när C vill återremittera framtidsplanen

LÄS MER:Föreningar kritiserar ÖP-arbetet: ”Spel för gallerierna”

LÄS MER:Omarbetad framtidsplan får speciell presentation

ANNONS