ser mörkt ut. Södra Sverige har drabbats av flera översvämningar senaste åren.
ser mörkt ut. Södra Sverige har drabbats av flera översvämningar senaste åren.

Klimatfrågan har ingen politisk färg

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Miljön. När det första skyfallet i år föll i Tyskland och i Frankrike, hoppades vi, hårt prövade skåningar att skonas för detta i år. Minnen från den 31 augusti 2014 väcker fortfarande obehagskänslor. Men här skonas ingen! Det vet vi vid det här laget. Sedan dess har Skåne drabbats av flera mindre översvämningar.

Forskningen har visat att CO2-utsläppen har värmt upp jordens temperatur med 0,9 grader under ett par hundra års tid. Fram till industrialiseringens början hade koldioxidhalten i atmosfären alltid legat under 300 ppm. Men idag ligger den på en rekordhög nivå med dryga 400 ppm.

ANNONS

Trots att temperaturökningen är till synes liten finns det redan tydliga tecken på hurdana livsbetingelser våra barnbarn blir tvungna att leva under. Till exempel har värmeböljor blivit 100 gånger vanligare på somrarna jämfört med för 50 år sedan.

Och avsmältningen av landsisarna på Grönland och i Västantarktis accelererar. Bara en meters höjning av haven skulle orsaka kaos i världens livsmedelsförsörjning.

Vad har vi i beredskap? Inte mycket än så länge! Men vi skulle kunna börja avveckla de fossila bränslena. Det är inte så svårt som många tror: Inför en CO2-avgift. Låt avgiften stiga år för år och betala ut hela intäkten månatligen till varje vuxen medborgare.

Tanken är att den som smutsar mest betalar mest och den som smutsar mindre kompenseras för kostnadsökningen. Utdelningen motiverar allmänheten att stödja förslaget och den kommer att underlätta omställningen till fossilfritt liv.

Förslaget är kostnadseffektivt, lätt att genomföra, lätt att förklara, lätt att övervaka och dessutom rättvist.

En sådan stigande koldioxidavgift med full utdelning förespråkas i Citizens’ Climate Lobby i USA. De samlade nyligen 1000 medlemmar i Washington och diskuterade klimatpolitik med alla ledamöter i kongressen, eller deras experter. Klimatfrågan har ingen politisk färg. Den äger vi alla!

ANNONS

Marketta Siltanen

Klimatsvaret – CCL Sverige

ANNONS