Klimatfond ett bra exempel för Halmstad

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Helsingborg kommun har infört skärpta regler för flyg- och bilresor sen den första juni 2017. Förvaltningarna tvingas betala 50 procent av kostnaden för flygresor och 50 procent för milkostnaden för tjänsteresa med egen bil till en särskild kommunal klimatfond. Straffavgifterna har medfört att kommunens politiker och tjänstemän förändrat sitt resande högst påtagligt. Under det första halvåret har kommunens kostnader för flygresor minskat med 315 000 kronor samtidigt som tågresor ökat med 331 000 kronor. Bilresorna har minskat med 800 000 kronor! Straffavgifterna har totalt inbringat 1,4 miljoner till klimatfonden det första halvåret. Pengarna har använts till inköp av elcyklar, resekort med Skånetrafiken och skogsplantering. 500 000 kronor har satsats på en ny klimat- och energiplan, som miljöförvaltningen håller på att ta fram, och som man hoppas ska bli den vassaste i riket!

ANNONS

Allt värre stormar, stora nederbördsmängder och höjda havsnivåer, som följer med klimatförändringarna, medför ständigt ökande kostnader för samhällsskydd och beredskap. Halmstad har ett utsatt läge. Det duger inte att bara sätta plåster på såren.

Klimataktion Halmstad uppmanar alla våra valda lokalpolitiker att samverka kring utformningen av det framtida hållbara Halmstad. Exemplet Helsingborg visar att det är möjligt att påverka människor till ett annat levnadssätt. Våga visa vägen!

Bengt Svalander

ANNONS