Klimatnätverket södra Halland har länge försökt påverka politikerna i Halmstad att satsa mer kraftfullt på klimatarbetet, skriver Ingrid Bergelin.
Klimatnätverket södra Halland har länge försökt påverka politikerna i Halmstad att satsa mer kraftfullt på klimatarbetet, skriver Ingrid Bergelin. Bild: Lina Salomonsson

Klimatet måste upp på agendan

Klimatnätverket södra Halland har länge försökt påverka politikerna i Halmstad att satsa mer kraftfullt på klimatarbetet.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

”Kommande årtionde är kritiskt för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna”, säger Åsa Persson, Klimatpolitiska rådets ordförande i ett pressmeddelande från rådet 23-12-22. I samma pressmeddelande säger Åsa Persson att ”utsläppen av växthusgaser behöver minska i närtid….varje kilo koldioxid som släpps ut i atmosfären stannar där för mycket lång tid.”

Vet du hur Halmstad ligger till i klimatarbetet? Hur kommunen står sig jämfört med de andra halländska kommunerna och nationellt? Vad som krävs för att nå de nationella målen, vilka utmaningar och möjligheter vi står inför kan du få reda på mera om den 12 februari när Länsstyrelsens energi- och klimatsamordnare håller föredrag på Stadsbiblioteket. Våtmarkers betydelse i ett förändrat klimat kan du lära dig mer om vid en föreläsning den 5 februari, också på biblioteket.

ANNONS

Klimatnätverket södra Halland har länge försökt påverka politikerna i Halmstad att satsa mer kraftfullt på klimatarbetet och vid flera tillfällen krävt en klimatpolitisk debatt i kommunfullmäktige.

Vi vill:

• Få upp klimatet på agendan.

• Att arbetet med att sänka koldioxidutsläppen mäts, följs upp och redovisas årligen på ett överskådligt sätt för allmänheten.

• Se ett klimatarbete som är tydligt och transparent för medborgarna.

Glädjande nog kommer det att bli en klimatpolitisk debatt i samband med kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 15 februari.

Allmänheten kan inte delta i debatten men vi har skickat in en så kallad allmänhetens fråga som vi hoppas blir besvarad vid samma tillfälle.

Debatten kan följa på plats eller på nätet – ta tillfället i akt att känna politikerna på pulsen!

Klimatnätverket söda Halland

genom Ingrid Bergelin

ANNONS