Fondens och konferensens resultat kan sammanfattas ungefär så här ”länder som någon gång vill skänka en skärv till klimatdrabbade har möjlighet till det”, skriver Nils-Erik Nilsson om klimatmötet COP 27.
Fondens och konferensens resultat kan sammanfattas ungefär så här ”länder som någon gång vill skänka en skärv till klimatdrabbade har möjlighet till det”, skriver Nils-Erik Nilsson om klimatmötet COP 27. Bild: Nils-Erik Nilsson

Klent resultat på klimatmötet – hoppas resultatet blir bättre nästa gång

Fondens och konferensens resultat kan sammanfattas ungefär så här ”länder som någon gång vill skänka en skärv till klimatdrabbade har möjlighet till det”.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det övergripande målet för klimatkonferensen i Egypten var att snarast minska världens generering av växthusgaser, vilka hotar att drastiskt försämra förutsättningarna för mänskligt liv på vår jord. Energin som krävs för den globala konsumtionen kommer till fyra femtedelar från fossil och biologisk förbränning som dels ökar ”värmefiltsgaserna” i atmosfären och dessutom skapar direktuppvärmning från förbränningsmotorer ugnar med mera.

Ovannämnda mål uppnåddes inte eftersom man knappt fick tala om minskning av olje- och kolkonsumtionen, i slutdokumentet sträckte man sig till en uppmaning till att förbereda för en utfasning av kol. EU:s tidigare löfte att till 2030 minska utsläppen med 55 procent utökades till 57 procent – en tvåprocentig ökning av ett politiskt löfte som framtida politiker förväntas leverera – vi får se vad detta är värt.

ANNONS

Konferensens kraft lades i stället på att skapa en årlig fond för hjälp åt de som drabbats hårdast av klimatförsämringens skapade och förvärrade katastrofer – torka, bränder, storm, översvämning och värmerekord. Fondens och konferensens resultat kan sammanfattas ungefär så här ”länder som någon gång vill skänka en skärv till klimatdrabbade har möjlighet till det”. Under COP 26 i Glasgow beslöts om en årlig hjälpfond på 100 miljarder dollar detta belopp har inte uppnåtts.

Sedan 1995 har nu hållits 29 COP-möten, trots detta kan ingen minskning av ökningstakten av atmosfärens koldioxidhalt märkas. Till årets konferens flög cirka 35 000 deltagare (inklusive fossillobbyister) från jordens alla hörn varav en del i privata jetplan – mycket flygbränsle!

Med tanke på konferensens klena resultat som man ändå vill utmåla som en framgång, så känns nog uttalandet om en ”Greenwashfestival” inte helt fel. Men trots allt är det ju positivt att världens länder träffas och försöker hitta en lösning på vår allt mer akuta klimatkris och jag hoppas att resultatet blir bättre nästa gång i Dubai.

Nils-Erik Nilsson, konstnär

ANNONS