Klara Johansons offentliga gärning värd att hylla

Besluten om att lyfta fram Klara Johansons gärning på olika sätt i Halmstads kommun togs utifrån det som var känt vid varje enskilt tillfälle.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå debattartikeln ”Kan Klaraskolan bära namn efter en antisemit?”, 28/3.

Författaren och litteraturkritikern Klara Johanson (1875–1948) har de senaste decennierna lyfts fram och hyllats i flera olika sammanhang i Halmstad. Nu har det framkommit att hon sent i livet använde antisemitiska formuleringar i sina dagböcker.

Halmstads kommun har namngett en sal i stadsbiblioteket, en gata och en skola efter Klara Johanson. Hon har också inspirerat till det offentliga konstverket Klaras fåtölj på Storgatan och är en av de historiska kvinnor som blir belyst i projektet Kvinnokartan som är en skrift och en pågående utställning i Halmstads konsthall.

ANNONS

Besluten om att lyfta fram Klara Johansons gärning på olika sätt i Halmstads kommun togs utifrån det som var känt vid varje enskilt tillfälle. Klara Johanson från Halmstad hade en stor betydelse under sin tid som skribent och författare. Hon var också starkt drivande i samhällsdebatten och slogs för jämställdhet mellan könen, feminism, homosexuellas rättigheter och flera sociala frågor som prostituerade kvinnors situation. De gärningarna är fortfarande värda att hyllas.

Den nya kunskapen om de antisemitiska formuleringarna i dagböckerna är viktig och behöver lyftas och införlivas i berättelsen om Klara Johanson. Vi hoppas att forskare fortsätter ta fram fakta och hjälpa oss andra att tolka nya rön.

Vi menar att det som nu blivit känt problematiserar Klara Johanson som människa men inte nödvändigtvis hela hennes gärning. De antisemitiska formuleringarna finns i hennes privata dagböcker från ålderdomen där hon kritiserar kollegor på ett känslosamt sätt. Det är inte känt att hon uttalade sig antisemitiskt offentligt under sin yrkesgärning.

Mot bakgrund av det som hittills blivit känt ser vi inte anledning nu att byta namn på byggnader, rum eller institutioner, eller att gömma offentliga konstverk. Men vi vill gärna bidra till att bredda bilden av Klara Johanson och komplettera våra berättelser om henne.

ANNONS

Ola Magnusson, kulturchef och Dennis Hjelmström, barn- och ungdomschef, Halmstads kommun

ANNONS