Det sägs att i goda tider skapar man överskott för att kunna använda i sämre tider. Speciellt nu hade det varit klädsamt om HFAB anammat det synsättet, anser skribenten.
Det sägs att i goda tider skapar man överskott för att kunna använda i sämre tider. Speciellt nu hade det varit klädsamt om HFAB anammat det synsättet, anser skribenten.

Klädsamt om HFAB hade anammat det synsättet

Förutom ökade kostnader för mat, el, drivmedel, räntor med mera så behövs inte ytterligare kostnadsökningar.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Varför behöver HFAB höja hyrorna med 5,5 procent nästa år? Ett väldigt lönsamt bostadsbolag med balanserade (under åren intjänade) överskott på över 1,5 miljarder kronor och årliga resultat mellan 100–150 miljoner kronor. Förra året betalade bolaget 30 miljoner kronor till kommunen för att bland annat finansiera de sedvanliga underskotten för Halmstads flygplats. Man kan ju undra och förvånas över att mer än hälften av fullmäktigeledamöterna tycker det är ok att HFAB:s hyresgäster ska bekosta flygplatsens underskott i stället för de som utnyttjar den, alternativt att kommunens skattebetalare står för det.

Det sägs att i goda tider skapar man överskott för att kunna använda i sämre tider. Speciellt nu hade det varit klädsamt om HFAB anammat det synsättet. Förutom ökade kostnader för mat, el, drivmedel, räntor med mera så behövs inte ytterligare kostnadsökningar.

ANNONS

Irriterad hyresgäst

ANNONS