Andersbergsskolan i Halmstad.
Andersbergsskolan i Halmstad.

Kasta inte sten i glashus

Barnen i vår kommun förtjänar att gå i en likvärdig skola de känner sig stolta över, skriver tre socialdemokrater i Halmstad.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Liberalernas listetta Lovisa Aldrin (L) var ute i tidningen och förespråkade storsatsning på skolgårdar och utemiljö. Om Lovisa Aldrin inte lyckats få igenom detta på fyra år trots att de styrt denna kommun, hur ska då dessa satsningar kunna genomföras om de får styra i ytterligare fyra år?

Lovisa Aldrin företräder Liberalerna som varit med och styrt Halmstad kommun i totalt 16 år. Att det varit brist när det kommer till både skollokaler och utemiljöer är ingenting som varit dolt. Det har länge påtalats att satsningar behöver göras både då det kommer till skollokaler men även till skolornas utemiljö. Fast i stället för att vara förutseende och arbeta proaktivt har det borgerliga styret suttit passiva. Vilka satsningar är det Lovisa Aldrin refererar till i sin intervju?

ANNONS

Barnen i vår kommun förtjänar att gå i en likvärdig skola de känner sig stolta över, att erbjudas en skolgång som gör att de kan uppnå sin fulla potential oavsett var i kommunen en bor. Under 2021 styrde de borgerliga partierna Halmstad med en socialdemokratisk budget. I den valde vi att göra satsningar på förstärkt elevhälsa och fler vuxna i skolan. Tyvärr vann Lovisa Aldrins lag nästa budget och varje gång vi socialdemokrater föreslagit att barn- och ungdomsförvaltningen ska tillföras mer medel har detta avslagits av det borgerliga styret.

Vi socialdemokrater inser och anser att vi måste vända på varje sten. Det räcker inte att ta upp en näve med småsten, sila den mellan fingrarna och säga: får vi styra ytterligare fyra år så kommer vi definitivt att göra de satsningar vi inte lyckats med under tidigare 16 år.

Sandra Löberg Erlandsson (S), ledamot barn-Ungdomsnämnden

Inga-Lill Nilsberth (S), ledamot, barn- ungdomsnämnden

Krissi Johansson (S), kommunråd

ANNONS