Inget land eller organisation i världen kan bygga en beredskap för att hantera effekterna av en enda bomb, skriver representanter för Kvinnor för fred i en replik. Bilden är från en manifestation i New York 2005.
Inget land eller organisation i världen kan bygga en beredskap för att hantera effekterna av en enda bomb, skriver representanter för Kvinnor för fred i en replik. Bilden är från en manifestation i New York 2005. Bild: MARY ALTAFFER

Kärnvapenkrig kan inte vinnas

Inget land eller organisation i världen kan bygga en beredskap för att hantera effekterna av en enda bomb.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Slutreplik. Apropå insändarrepliken ”Avtalet bekräftar det som gäller i dag och det som alltid har gällt”, 30/5.

Krister Edvardson förfasar sig över föreningen Kvinnor för fred (KFF) som han menar bejakar Rysslands krig mot Ukraina. KFF bejakar inget krig utan arbetar för fred. De båda kvinnorna Edvardson hänvisar till har yttrat sig i sociala medier helt på eget bevåg. Den ena har aldrig varit ledamot i ledningsgruppen, den andra lämnade den direkt. De bådas utspel ledde dock till att Jämställdhetsmyndigheten anlitade en utredning om hela föreningen som kostade staten 125 000 kronor.

KFF verkar för militär nedrustning och bort från föreställningar om att det skulle finnas militär säkerhet.

ANNONS

Baseringen av kärnvapen i fredstid är inte aktuell, försäkrar Edvardson enligt det stundande avtalet mellan Sverige och USA. Men i krigstid? Kärnvapenkrig kan inte vinnas. Inget land eller organisation i världen kan bygga en beredskap för att hantera effekterna av en enda bomb. Därför verkar KFF för att Sverige tar en aktiv roll i arbetet för förbud mot kärnvapen samt att lag stiftas som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, allt enligt FN:s kärnvapenförbud.

Folkomrösta om DCA-avtalet!

Kvinnor för fred

Susanne Gerstenberg

Lena Angviken

Gunaino Enqvist

ANNONS