För att höja ambitionsnivån kring vår kulturmiljö och vårt kulturarv vill vi snarast att det inrättas en stadsantikvarie i Halmstads kommun, skriver representanter för SD.
För att höja ambitionsnivån kring vår kulturmiljö och vårt kulturarv vill vi snarast att det inrättas en stadsantikvarie i Halmstads kommun, skriver representanter för SD. Bild: Jari Välitalo

Inrätta en stadsantikvarie i Halmstad

För att höja ambitionsnivån kring vår kulturmiljö och vårt kulturarv vill vi snarast att det inrättas en stadsantikvarie i Halmstads kommun.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I valrörelsen drev vi sverigedemokrater frågan om att vi återigen behöver bygga vackert. Detta då vi tyvärr under en lång tid har kunnat se en förfulning av stadskärnan. En utveckling där estetiskt och eftertänksam arkitektur har fått ge vika för kala och gråa betongklossar. En utveckling som vi ämnar vända.

Som ett led i detta arbete vill vi inrätta en ny funktion i kommunen, det vill säga en stadsantikvarie. Stadsantikvarier finns i dag i många jämförbara kommuner och verkar för att bevara och utveckla det lokala kulturarvet. Genom sin spetskompetens bidrar man till ett unikt perspektiv vid renoveringar, framtagandet av detaljplaner och vid nybyggnation. En stadsantikvarie kan även verkade bildande mot allmänheten genom att hålla föreläsningar om det lokala kulturarvet.

ANNONS

Kommunen är redan i dag ålagt ett ansvar att ta hänsyn till samt bevara den kulturmiljö som vi har ärvt. Men problemet som lyfts på flera ställen i kommunen är att denna kompetens saknas bland tjänstemannakåren. Konsekvensen är att man alltför ofta får upphandla det stödet för att kunna föra in kulturarvsperspektivet vid exempelvis remisser. Detta leder till längre ledtider för sökande och en risk att man stöter på patrull från länsstyrelsen, som bevakar dessa frågor.

Lösningen är således enkel. För att höja ambitionsnivån kring vår kulturmiljö och vårt kulturarv vill vi snarast att det inrättas en stadsantikvarie i Halmstads kommun. Något vi även hade budgeterat för i vårt budgetförslag, som tyvärr röstades ner i förra veckan. Därför kommer vi återkomma till fullmäktige med en motion i frågan.

Förhoppningsvis inser fler partier värdet av att bevara, utveckla och främja vårt gemensamma kulturarv.

Lars Larsson, vice ordförande i kulturnämnden (SD)

Andreas Ahlqvist (SD), kommunråd

Krister Karlsson (SD), andre vice ordförande teknik- och fastighetsnämnden

ANNONS