Personer i behov av stöd ska kunna räkna med att få det stödet och den hjälpen de behöver utifrån sina individuella förutsättningar, där rätt kompetens finns, skriver företrädare för SD.
Personer i behov av stöd ska kunna räkna med att få det stödet och den hjälpen de behöver utifrån sina individuella förutsättningar, där rätt kompetens finns, skriver företrädare för SD. Bild: FANNI OLIN DAHL / TT

Ingen ska kunna falla mellan stolarna i vårt Halland

Vi måste öka kunskapen om psykiska sjukdomar, som bland annat neuropsykiatriska.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Tack vare SD avsätts det nu medel i alliansens budget, för att undersöka förutsättningarna för att samla specialistkompetenser och insatser för barn och ungdomar inom autismspektrat.

Ingen ska kunna falla mellan stolarna i vårt Halland. Personer i behov av stöd ska kunna räkna med att få det stödet och den hjälpen de behöver utifrån sina individuella förutsättningar, där rätt kompetens finns. Vi måste öka kunskapen om psykiska sjukdomar, som bland annat neuropsykiatriska.

Vi vill tillse att den samlade kunskapen kring autism finns på en enhet, där man kan få den hjälpen och kompetensen som finns kring diagnoserna inom spektrumet. I dag tillhör den som har diagnosen autism utan att samtidigt ha en intellektuell funktionsnedsättning och som är under 18 år barn- och ungdomspsykiatrin.

ANNONS

Trots att den stora kompetensen kring diagnosen autism ligger hos habiliteringen. Detta ser lite olika ut beroende på vilken region man befinner sig i.

Detsamma gäller för de barn och ungdomar som har både diagnosen autism och adhd, där man inte kan få den samlade kunskapen på ett ställe.

Som dagens system är utformat, riskerar barn att falla mellan stolarna, vilket vi vill undvika i största möjligaste mån. Teamet ska innehålla kompetenser från både psykiatrin och habiliteringen, för att på bästa sätt kunna möta de här barnen.

I början av 2019 beslutade regionstyrelsen om en gemensam enhet för barn- och ungdomar med autism, tyvärr prioriterades den bort i budgetprocessen inför kommande år.

Vi ser att det är av yttersta vikt att komma i gång med det här arbetet. Varav det var en av prioriteringarna inför årets budgetprocess.

Stina Isaksson, gruppledare

Ann-Heléne Djivjak

Åsa Nilsson

Robert Grönberg

Monita Eriksson

Ninja Jarlow

Sverigedemokraterna Region Halland

ANNONS