Viktoriagatan och Slottsbron i Halmstad.
Viktoriagatan och Slottsbron i Halmstad. Bild: Johnny Samuelsson

Inga fler broar behövs nedströms Slottsbron

Halmstad kommer inte att kunna ta emot gästande båtar, och inte heller arrangera någon Marinfestival, menar skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det behövs sannerligen inte fler broar över Nissan i Halmstad. Vare sig uppströms och synnerhet inte nedströms Slottsbron! Den maritima hamnstaden som en gång hade epitetet "västkustens pärla" upphörde redan på 1950-talet, då Slottsbron effektivt skar av Nissan för båttrafik uppströms Nissan.

Ponera att du ställer dig uppe vid rondellen Karl XI:s väg/Timmermansleden/Slottsjordsvägen, och blickar i östlig riktning, du kommer då inte att se någon bro alls. Först när du passerat länsstyrelsen kommer du att se nedförsbacken som om det vore ett färjeläge, men det är ner till bron. Det är många som med båtar, som kan passera under bron, som inte lyckats återvända under densamma. Av den anledningen kallas bron bland båtfolk för "suckarnas bro".

ANNONS

Så länge som Halmstad kanotklubb och roddareföreningen kan passera obehindrat under bron är det frid och fröjd. Men helt ärligt behövs i sanning inga fler broar nedströms Slottsbron. Den tunga trafiken till hamnområdet på Östra sidan får man helt enkelt anvisa till att färdas över Wrangelsbron eller södra infarten vidare ner till anvisade vägar för tung trafik. Och gång- och cykeltrafikanter måste inte prioriteras före allt annat!

Var ska Båtklubben Najadens medlemmars båtar och de som hyr båtplatser av kommunen hamna? Halmstad kommer inte att kunna ta emot gästande båtar, och inte heller arrangera några Marinfestivaler i Halmstad och Nissan.

Politiker och tjänstemän i Halmstad! Nu är det dags att tänka om, och gör för en gångs skull rätt!

Hans Sjöblom

ANNONS