Många anser att läxor utvecklar goda studievanor. Goda studievanor kan uppnås på annat sätt genom att plugga på prov. Behovet av läxor skulle då minska, anser skribenten.
Många anser att läxor utvecklar goda studievanor. Goda studievanor kan uppnås på annat sätt genom att plugga på prov. Behovet av läxor skulle då minska, anser skribenten. Bild: Henrik Montgomery/TT

Inför läxfria skolor – för alla elevers välbefinnande

Fler svenska skolor borde vara läxfria för att minska stress och göra skolan mer jämlik.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Hemläxor låter ju jättebra ur skolans synvinkel, men läxor kräver tid, energi och kan skapa stress. Enligt statistikmyndigheten så känner sig 50 procent av alla flickor och 20 procent av alla pojkar stressade på grund av läxor.

Ett annat problem är att vissa elever inte har föräldrar som kan hjälpa eleverna med läxor när andra elever har föräldrar med akademisk utbildning. Dessa elever kan då få en fördel i skolan. Läxor ska inte heller finnas för att lärare har missbedömt uppgiftens tid och därför väljer att ge ut läxor i stället. På sin fritid är det viktigt med fysiska aktiviteter, inte att göra läxor. Därför tycker jag att fler svenska skolor ska inför läxfria skolor!

ANNONS

Elever som går på läxfria skolor känner sig mindre stressade. Att avskaffa läxorna i skolan skulle minska psykisk ohälsa och eliminera konflikter mellan föräldrar och barn. “Färre konflikter hemma vid köksbordet och en mer jämlik skolgång för eleverna”, är resultatet av en läxfri skola enligt rektorn på Norrevångsskolan, som har haft läxfri skola i fem år. Läxfria skolor bidrar också till mer jämlikhet enligt artikeln “Skolan som skippar läxor – för ökad jämlikhet” på SVT Nyheter. När skolan blir läxfri blir den mer jämlik, eftersom föräldrarna har olika förutsättningar för att ge sina barn läxhjälp. Genom att ha läxfria skolor, så prioriterar vi elevernas hälsa och en jämlik skolgång.

Många anser att läxor utvecklar goda studievanor. Goda studievanor kan uppnås på annat sätt genom att plugga på prov. Behovet av läxor skulle då minska.

Den här insändaren visar att läxor bidrar till stress för många ungdomar och mindre jämlikhet. En lösning är att fler svenska skolor borde vara läxfria för att minska stress och göra skolan mer jämlik. Jag tycker att lärandet ska ske på lektioner, elevens hälsa ska prioriteras och att med läxfria skolor blir det mer en jämlikhet skolgång för elever med olika bakgrund.

Därför ska fler svenska skolor bli läxfria för alla elevers välbefinnande!

ANNONS

Emilia Kenaga, elev på IES Kungsbacka

ANNONS